Show simple item record

dc.contributor.advisorErol, Burçin
dc.contributor.authorÇelikdoğan , Hatice
dc.date.accessioned2021-06-18T11:22:45Z
dc.date.issued2021-06-18
dc.date.submitted2021-05-21
dc.identifier.citationMLAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24940
dc.description.abstractThis dissertation reads the main characters in Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea (1966) and Caryl Phillips’s The Final Passage (1985) as hybrids, owning a hybrid identity and experiencing in-betweenness. Employing Bhabha’s postcolonial concepts of hybridity, the Third Space, in-betweenness and mimicry, this dissertation argues that these novels depict a variety of characters as representations of postcolonial hybrids. As a result of colonisation, both the colonised and the coloniser end up as hybrids. In the introduction of this dissertation the concepts of hybridity, the Third Space, in- betweenness and mimicry as defined by Homi Bhabha are introduced, and the issue of hybrid identity is explored in relation to postcolonial identity. The first chapter deals with Wide Sargasso Sea by Jean Rhys in order to explore how hybrid identity is depicted through Antoinette, a white Creole heiress, living in a Bhabhanian Third Space, from the time of her youth in the Caribbean to her unhappy marriage with the English husband and relocation to England. In this chapter her hybridity and the transformation of her identity are examined. The second chapter focuses on The Final Passage by Caryl Phillips in order to examine the concept of hybrid identity through Leila, a 19 year-old girl with a lighter skin who is neither black Caribbean nor white European, living in a Bhabhanian Third Space. In the conclusion, it is argued that these novels question and challenge the naturalisation of the complexity of hybridity and hybrid identities. The hybrid characters in both Wide Sargasso Sea and The Final Passage inhabit a Bhabhanian Third Space where they experience in-betweenness, challenge, question, negotiate and offer alternative solutions to redefine their hybrid identities. While Rhys deals with the hybridity in the nineteenth century, Phillips focuses on the hybridity in the mid-twentieth century; as a result, the differences between the two generations can be seen while the nature of hybridity keeps on evolving.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectJean Rhystr_TR
dc.subjectWide sargasso sea
dc.subjectCaryl Phillips
dc.subjectThe final passage
dc.subjectHybrid identity
dc.subjectHomi bhabha
dc.subjectThe third space
dc.subject.lcshİngiliz edebiyatıtr_TR
dc.titleA Bhabhaesque Approach To Hybridity In Jean Rhys’s Wıde Sargasso Sea And Caryl Phıllıps’s The Fınal Passagetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez Jean Rhys’in Wide Sargasso Sea (1966) ve Caryl Phillips’in The Final Passage (1985) adlı romanlarındaki karakterleri arada kalmış melez kimlikler olarak ele almaktadır. Bu nedenle, bu tez Homi Bhabha’nın sömürgecilik sonrası dönemi bağlamında geliştirdiği melezleşme, üçüncü alan, arada kalmışlık ve taklitçilik kavramlarını kullanarak Wide Sargasso Sea ve The Final Passage adlı romanlarda sömürgecilik sonrası farklı melez kimliklerin betimlendiğini savunmaktadır. Sömürgeciliğin sonucu olarak hem sömürgeciler hem de sömürgeleştirilmiş olanlar melezleşmiştir. Bu bağlamda, Giriş’te Homi Bhabha’nın tanımladığı melezleşme, arada kalmışlık, üçüncü alan ve taklitçilik kavramları ve sömürgecilik sonrası dönem bağlamında melez kimlikler konusu ele alınmaktadır. Birinci Bölüm’de Jean Rhys’in Wide Sargasso Sea adlı romanında çocukluğunu ve genç kızlığını geçirdiği Karayipler’den “İngiliz koca” ile mutsuz bir evlilik yaparak İngiltere’ye giden, beyaz bir Kreol varisi olan ve Bhabha’nın ifadesiyle “üçüncü alan”da yaşayan Antoinette’nin melez kimliği ve bu kimliğindeki değişimler incelenmektedir. İkinci Bölüm’de Caryl Phillips’in The Final Passage adlı romanında ne siyah Karayipli ne de beyaz Avrupalı olan ama nispeten açık bir renge sahip olan ve Bhabha’nın ifadesiyle “üçüncü alan”da yaşayan 19 yaşındaki Leila’nın melez kimliği incelenmektedir. Sonuç’ta ise bu romanlardaki melezlik ve melez kimliklerin yarattığı karmaşıklığın doğallaştırılmasındaki sorgulama belirtilmektedir. Hem Wide Sargasso Sea hem de The Final Passage’da arada kalmışlık yaşayan melez karakterler, üçüncü alanda melez kimliklerinin yeniden tanımlanması için sorgulamakta, müzakere etmekte ve alternatif çözümler sunmaktadırlar. İlk romanda daha önceki bir tarihte yer alan melez ilişkiler anlatılmaktayken, Phillips daha sonraki kuşakta bunu ele almaktadır. Melezlik kavramı dönüşmeyi sürdürürken iki kuşak arasındaki farklılıklar ortaya çıkmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record