Show simple item record

dc.contributor.advisorCanbolat, Ferhat
dc.contributor.authorGürbüz, Elif Rumeysa
dc.date.accessioned2021-06-10T07:55:51Z
dc.date.issued2021-06-08
dc.date.submitted2021-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24895
dc.description.abstractOrgan and tissue transplantation experimentations date back to hundreds of years have came to a very successful position, especially in the last half century. Following this success of medical science in organ and tissue transplantation, the need for a legal basis for transplantation has arisen. For this purpose, the terms of the transplantation have been regulated by legal orders. At the same time the issue of organ and tissue transplantation has been subjected to many international regulations. The most important of those regulations is the European Convention on Human Rights and Biomedicine. In our study titled "Consent in Organ and Tissue Transplantation" which consists of an introduction, three main parts and a result, organ and tissue transplants will be examined in the frame of consent. In this context, the consent provisions of the Law No. 2238 which was enacted in 1979 and that is the basic regulation on organ and tissue transplantation, will be examined. In order to better understand the deficiencies in that Law, the Biomedicine Convention and the legal regulations of other countries will be mentioned as the subject rises.tr_TR
dc.description.abstractOrgan and tissue transplantation experimentations date back to hundreds of years have came to a very successful position, especially in the last half century. Following this success of medical science in organ and tissue transplantation, the need for a legal basis for transplantation has arisen. For this purpose, the terms of the transplantation have been regulated by legal orders. At the same time the issue of organ and tissue transplantation has been subjected to many international regulations. The most important of those regulations is the European Convention on Human Rights and Biomedicine. In our study titled "Consent in Organ and Tissue Transplantation" which consists of an introduction, three main parts and a result, organ and tissue transplants will be examined in the frame of consent. In this context, the consent provisions of the Law No. 2238 which was enacted in 1979 and that is the basic regulation on organ and tissue transplantation, will be examined. In order to better understand the deficiencies in that Law, the Biomedicine Convention and the legal regulations of other countries will be mentioned as the subject rises.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectOrgan ve Doku Naklitr_TR
dc.subject2238 sayılı Kanun
dc.subjectİnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi
dc.subjectTıbbi müdahale
dc.subjectOrgan ve doku naklinde rıza
dc.subjectBeyin ölümü
dc.subject.lcshK- Hukuktr_TR
dc.subject.lcshHukuk (Genel). Karşılaştırmalı hukuk. Yeknesak hukuk.tr_TR
dc.titleOrgan ve Doku Naklinde "Rıza"tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetYüzlerce yıl önceye dayanan organ ve doku nakli denemeleri, özellikle son yarım yüzyılda oldukça başarılı bir konuma gelmiştir. Tıp biliminin organ ve doku naklindeki bu başarısının ardından, naklin hukuki bir zemine kavuşturulması ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla hukuk düzenleri tarafından naklin şartları düzenleme altına alınmıştır. Bununla birlikte organ ve doku nakli konusu, uluslararası alanda da pek çok düzenlemeye konu olmuştur. Bu düzenlemelerden en önemlisi ise İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’dir. Giriş, üç ana bölüm ve sonuçtan oluşan “Organ ve Doku Naklinde Rıza” başlıklı çalışmamızda, organ ve doku nakillerine rıza penceresinden bakılacaktır. Bu kapsamda organ ve doku nakline ilişkin temel düzenleme olan 1979 tarihli 2238 sayılı Kanun’un rıza hükümleri incelenecektir. Kanun’daki eksikliklerin daha iyi anlaşılabilmesi adına Biyotıp Sözleşmesi ve diğer ülkelerin kanuni düzenlemelerine de yeri geldikçe değinilecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-06-10T07:55:51Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record