Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzmen, Füsun
dc.contributor.authorAyasun, Rüveyda
dc.date.accessioned2021-06-07T07:35:37Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-05-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24600
dc.description.abstractInhibition of tumor angiogenesis has been extensively utilized in the treatment of metastatic colorectal cancer and renal cell carcinoma. Complete disruption of tumor angiogenesis results in hypoxia which promotes tumor metastasis and treatment resistance. Although angiogenesis inhibitors are successful to some extent, majority of patients experience the recurrence and acquired resistance. Spatial and temporal changes in tumor microenvironment sculpt the anti-tumor immune response. However, little is known how tumor oxygenation and vessel normalization in vivo influence immune infiltration in YUMMER melanoma tumors. We hypothesized that tumor vessel structure implicates in immune cell composition in melanoma. Therefore, we utilized a previously well-defined mouse model which targets one copy of Phd2 gene. Haplodeficiency of Phd2 normalizes the endothelial alignment and improves pericyte coverage of blood vessels, thereby increasing tumor perfusion and oxygenation. We demonstrated that mitigation of “true” hypoxia through blood vessel normalization improves anti-tumor immunity, thereby delaying tumor growth. In addition, our study highlighted that disruption of hypoxia using Phd2 haplodeficient mouse model re-shaped tumor microenvironment through improved CD4+ and CD8+ T cell infiltration, recruitment of pro-inflammatory macrophages, and diminished infiltration of PD-L1hi anti-inflammatory macrophages. Subsequently, tumor growth is delayed in a T cell dependent manner. In conclusion, Phd2 haplodeficiency restores tumor oxygenation and enhances anti-tumor immune cell infiltration in melanoma tumors.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjecthypoxiatr_TR
dc.titleHipoksinin Anti-Tümor İmmün Yanıt Üzerine Etkisinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAnjiojenez inhibitörleri metastatik kolorektal kanser ve renal hücreli karsinoma tedavisinde çok önemli bir yer edinmektedir. Fakat tümör anjiojenezinin tamamen ortadan kaldırılması ile tümör hipoksisi oluşmaktadır. Solid tümörlerde hipoksinin uzak metastazda ve anti-kanser tedavilere dirençte önemli bir rol aldığı bilinmektedir. Buna istinaden anjiojenez inhibitörü kullanan pek çok kanser hastasında da anjijenez inhibitörlerinin etkinliği kısıtlı kalmakta olup tedaviye karşı kazanılmış direnç ve hastalık rekürrensi en sık karşılaşılan problemlerden biridir. Tümör mikroçevresindeki lokalize ve zamansal değişimler anti- tümör immün yanıtları şekillendirmektedir. Buna rağmen in vivo tümör oksijenizasyonunun ve damar normalizasyonunun melanomaya karşı immün yanıtı nasıl etkilediği tam olarak anlaşılamamıştır. Çalışmaya damar yapısının YUMMER melanoma modelinde immün kompozisyonu etkilediği hipotezi ile başladık. Bunu gösterebilmek için Phd2 haplodefektli fareleri kullandık. Bu defekt sayesinde damarlardaki perisit hücre ile çevrili olma oranı artmış ve endotel hücre dizilimi normalize olmuştur. Sonuç olarak oksijenizasyon artmıştır. Artan oksijenizasyonu takiben CD4+ ve CD8+ T hücre infiltrasyonu ve pro-inflamatuar makrofaj infiltrasyonunun arttığı görülmüştür. Bunun yanında yüksek oranda PD-L1 eksprese eden anti-inflamatuar makrofaj infiltrasyonu da azalmıştır. Bu bulgularla paralel olarak tümör büyümesi T hücre bağımlı bir mekanizma ile yavaşlamıştır. Sonuç olarak fare melanoma modelinde Phd2 haplodefekti tümör oksijenizasyonunu restore etmekte ve anti-tümör immün infiltrasyonu iyileştirmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentTemel Onkolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-12-10T07:35:37Z
dc.fundingTÜBİTAKtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record