Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Mete
dc.contributor.authorAlmen, Dastan
dc.date.accessioned2021-05-27T08:56:05Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-01-28
dc.identifier.citationALMEN, Dastan. Kazakistan’ın E-Devlet Politikalarında Politika Ağları ve Politika Transferinin Rolü, Doktora Tezi, Ankara, 2021tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23698
dc.description.abstractThis thesis combines two relatively novel concepts of public administration: e-government and public policy. In this dissertation, e-government, which is often explored as a self-sufficient notion, was investigated as a case study within the framework of public policy. The term “e-government policy”, produced from such combination, is a rare phenomenon in present academic literature. Hence, this thesis strives to study not only how certain public services can be amplified through the use of ICTs, but also challenges to examine how such amplification attempts are designed using different practices and techniques widely utilized in the field of public policy. In this regard, the major objective this dissertation aims to achieve is to address e-government development and its implementation through different projects in Kazakhstan and to assess policy making in the country using e-government policies as a case study. To reach this objective the author reviewed the literature on e-government as a concept and e-government implementation in Kazakhstan. The author then tested the policy making on the example of e-government in Kazakhstan using two important concepts of public policy: policy networks and policy transfer. The data collected from the literature were complemented by a series of interviews conducted with a wide range of e-government policy actors in Kazakhstan and abroad. The analyzed data and findings presented in the dissertation not only allow to review the design and implementation of e-government in Kazakhstan, but they also help to establish the basic patterns of generic policy making in the country. This dissertation thus would be useful for policy makers and practitioners involved in both Kazakhstan and countries having a similar public administration context, especially those of post-Soviet space.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectE-devlettr_TR
dc.subjectKamu Politikasıtr_TR
dc.subjectE-devlet Politikalarıtr_TR
dc.subjectPolitika Ağlarıtr_TR
dc.subjectPolitika Transferitr_TR
dc.subjectKazakistantr_TR
dc.subject.lcshSiyaset kurumları ve kamu yönetimitr_TR
dc.titleThe Role of Polıcy Networks and Polıcy Transfer in Kazakhstan E-Government Polıcıestr_TR
dc.title.alternativeKazakistan'ın E-devlet Politikalarında Politika Ağları ve Politika Transferinin Rolü
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, kamu yönetiminin nispeten iki yeni kavramı e-devlet ve kamu politikasını birleştirmektedir. Bu tezde, genellikle kendi kendine yeten bir kavram olarak ele alınan e-devlet, kamu politikası çerçevesinde bir vaka çalışması olarak incelenmiştir. Bu bağlamda, böyle bir birleşimden üretilen “e-devlet politikası” kavramının mevcut akademik literatürde nadir görülen bir fenomen olduğu not edilmelidir. Bu nedenle sözkonusu yaklaşım, belirli kamu hizmetlerinin BİT aracılığıyla ne şekilde sağlandığını ve kamu hizmetleri sağlanırken kamu politikasının farklı uygulamaları ve teknikleri kullanılarak hangi politika yöntemlerinin/tasarımlarının kullanıldığını incelemektedir. Bu bağlamda, bu tezin ulaşmayı amaçladığı temel amaç, e-devlet gelişimini ve uygulamalarını Kazakistan'da yerine getirilen farklı projeler aracılığıyla ele almak ve e-devlet bir vaka çalışması şeklinde kullanarak ülkedeki politika yapımını değerlendirmektir. Sözkonusu amaca ulaşmak adına e-devlet bir kavram olarak ve Kazakistan’da uygulanan e-devlet örnekleri geniş bir literatür yelpazesi kapsamında incelenmiştir. Daha sonra, Kazakistan’da politikalarının oluşturulması e-devlet örneği kapsamında politika ağları ve politika transferi gibi iki önemli kamu politikası çerçevesinde test edilmiştir. Literatürden toplanan veriler, Kazakistan'da ve yurtdışında çok çeşitli e-devlet politika aktörleri ile yapılan bir dizi röportajla tamamlanmıştır. Tezde sunulan ve analiz edilmiş veriler ile bulgular, Kazakistan'da e-devlet durumunu gözden geçirmekle beraber ülkede politika yapmanın temel varsayımlarının ve temel taşlarının oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte bu tez hem Kazakistan'da hem benzer yönetim yapısına sahip olan ülkeleri, özellikle eski Sovyet cumhuriyetlerini çalışan uygulayıcılar ve sözkonusu ülkelerde faal olan politika yapıcılar için yararlı olacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record