Show simple item record

dc.contributor.advisorTerviel, Candantr_TR
dc.contributor.authorÖzçelik, Nermintr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:09:51Z
dc.date.available2015-10-15T07:09:51Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2366
dc.description.abstractThis research thesis; aimed for 4th grade students has been in line with the program thatis prepared accordingly to the curriculum,which is belong to the Ministry of NationalEducation Head Counsil of Education and Morality’s General Directorate of BasicEducation, dated 24/09/2013,of the Primary Education Institutions (primary andsecondary school ) visual arts class ( 1-8 th grades )In this research; the aim is to prove that significiancy of the clay’s contributions toartistic creativity, vision perceptions and school success with result of student’s surfaceand form applications. When it is considered; art education starts preschool ,it isobserved art education materials are not enough used and joined to education at thelevel of primary school.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.subjectTurkish republic ministry of national education visual arts 4th grade’s curriculumtr_TR
dc.titleT.C. Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 4.Sınıf Görsel Sanatlar Ders Programına Kilden Uygulamalarla Katkılartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2132tr_TR
dc.contributor.departmentoldSeramiktr_TR
dc.description.ozetBu araştırma tezi; MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının, Temel Eğitim GenelMüdürlüğünden alınan 24/09/2013 tarihli İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul)Görsel Sanatlar Dersi (1-8. Sınıflar) müfredatına göre hazırlanan programdoğrultusunda 4.sınıf öğrencilerine yöneliktir.Bu araştırmada, sanatsal yaratıcılık, görselalgıya katkı ve derslerdeki başarıyı desteklemek amacıyla önemli bir malzeme olarakgörülmesi gereken kil ile, 4.sınıf öğrenci gurubuna yüzey ve form uygulamalarıyaptırılarak kilin işlevselliği kanıtlanmaya ve alınan sonuçlarla da gösterilmeyeçalışılmıştır. Sanat eğitiminin okul öncesinden başladığı düşünüldüğünde ilkokuldüzeyinde sanat eğitimi araç gereçlerinin yeterince kullanılmadığı, eğitime katılmadığıhalen gözlemlenmektedir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record