Show simple item record

dc.contributor.advisorAtalay Kabasakal, Kübra
dc.contributor.authorYılmaz, Mehmet
dc.date.accessioned2021-03-26T11:09:10Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-01-29
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23603
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine whether the items in the Turkish, mathematics and science subtests of the ABIDE 2016 research show differential item functioning (DIF) according to the school type variable before and after the propensity score matching (PSM). In this context, while examining the effect of PSM on DIF and the steps of the PSM methodology are presented. DIF analyzes were performed before and after PSM using Mantel-Haenszel (MH) and logistic regression (LR) methods. The data of the study consisted of 6330 students who participated in the ABIDE 2016 application provided by the Ministry of National Education, General Directorate of Measurement, Evaluation and Examination Services. As a result of DMF analyzes performed on the whole group before PSM analyzes, it was determined that four items with the MH method and one item with the LR method showed DMF. PSM was carried out by the nearest neighborhood matching method. The variables of socioeconomic level, interest in family, education level of mother and father were used as covariate in calculating the propensity score. The matching balance was checked, and as a result of the matching it was determined that the balance was achieved in the public and private school groups in terms of covariates. As a result of the PSM analyzes, 489 students from the public and private school groups were matched, and DIF analyzes were carried out on 978 students. As a result of these analyzes, it was determined that an item showed DMF by the MH method and that there was no item showing DIF with the LR method. It was observed that there was a decrease in the number of substances showing DIF after PSM. It has been concluded that using PSM provides control over potential sources of DIF.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectDeğişen madde fonksiyonutr_TR
dc.subjectAbidetr_TR
dc.subjectMadde yanlılığıtr_TR
dc.subjectEğilim puanı eşleştirmetr_TR
dc.subjectOrtak değişkentr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleEğilim Puanları Kullanılarak Abide Çalışmasındaki Maddelerin Değişen Madde Fonksiyonu Açısından İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestıgatıon Of Dıfferantıal Item Functıonıng Of The Test Items In The Abıde Study By Usıng Propensıty Scores
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, ABİDE 2016 uygulamasının Türkçe, matematik ve fen bilimleri alt testlerinde yer alan maddelerin okul türü değişkenine göre değişen madde fonksiyonu (DMF) gösterip göstermediğini, eğilim puanı eşleştirme (EPE) öncesi ve sonrası incelemektir. Bu bağlamda EPE’nin DMF üzerindeki etkisi incelenirken ve EPE metodolojisinin adımları sunulmuştur. DMF analizleri, EPE öncesinde ve sonrasında Mantel-Haenszel (MH) ve lojistik regresyon (LR) yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verilerini Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan ABİDE 2016 uygulamasına katılan 6330 öğrenci oluşturmuştur. EPE analizleri öncesi tüm grup üzerinden gerçekleştirilen DMF analizleri sonucunda MH yöntemi ile dört, LR yöntemi ile bir maddenin DMF gösterdiği belirlenmiştir. EPE, en yakın komşuluk eşleştirme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Eğilim puanı hesaplanmasında ortak değişkenler olarak sosyoekonomik düzey, aile ilgisi, anne ve baba eğitim düzeyi değişkenleri kullanılmıştır. Eşleştirme dengesi kontrol edilmiş ve eşleştirme sonucu ortak değişkenler bakımında devlet ve özel okul grubunda denge sağlandığı belirlenmiştir. EPE analizleri sonucu devlet ve özel okul grubundan 489 öğrenci eşleştirilmiş, DMF analizleri 978 öğrenci üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu analizler sonucunda MH yöntemi ile bir maddenin DMF gösterdiği, LR yöntemi ile DMF gösteren maddenin bulunmadığı belirlenmiştir. EPE sonrası DMF gösteren madde sayısında azalma olduğu görülmüştür. EPE kullanmanın, potansiyel DMF kaynakları üzerinde kontrol sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-03-26T11:09:10Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess