Show simple item record

dc.contributor.advisorAktuğ, Mustafa Salimtr_TR
dc.contributor.authorRezaeiyeh, Yasin Abdollahzadeh Azartr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:08:26Z
dc.date.available2015-10-15T07:08:26Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2352
dc.description.abstractMan always expresses the phenomena through the art, meaning that by its own sense of expressionhe reshape it as an art. During the history, variety style of arts are expressed in different ways.Due to art works have been inherited from the earliest time, many useful and important informationabout geographical situation of that art work have been derived.Throughout the history, a figure such a man, tree are mostly chosen as a desirable subject forpainting. If we consider to figurative painting, we usually will encounter abstract view.In this dissertation, except of figurative and abstract art work consideration, we do survey on artworks which impressed my own art works. Moreover, these subjects are interpreted in my artworks.In third chapter, my art works from aesthetics and visual perspectives are explained and in whichtrend they are created.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.subjectFiguretr_TR
dc.titleİfade Olarak Figürtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2032tr_TR
dc.contributor.departmentoldResimtr_TR
dc.description.ozetİnsanoğlu sanat aracılığıyla görünür gerçeği yorumlamaktadır. Böylece gerçeği tam anlamıylataklit değil, gerçeğe kendi yorumunu katarak sanata dönüştürmüştür. Sanat tarihi boyunca farklıakımlar farklı yöntemler ile bu yorumu yapmışlardır. Sanat eserleri vasıtasıyla günümüze aktarılanbu yorumlar yapıldığı dönem ve coğrafyadan önemli bilgiler açıklamaktadır.Figür, sanat tarihinde her zaman resimlemeye konu olan bir araç olmuştur. Ancak figür ilebağlantılı çalışmalardan söz ettiğimizde birçoğu zaman “Soyutlama” konseptiyle karşı karşıyageliriz.Bu raporda figür ve soyutlamayı içselleştirip,özümseyip anlamını anlattıktan sonra kendi üzerimdeetkili olan sanatçıların eserleri incelenmiştir. Bu eserlerin benim çalışmalarımdaki etkileri yolgöstericilikleri üzerinde durulmuştur.3.Bölümde uyguladığım çalışmaları estetik ve plastik açıdan anlatarak onların hangi süreçiçerisinde ortaya çıktığını aydınlatmaya çalışılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record