Show simple item record

dc.contributor.advisorŞen, Müge Burcu
dc.contributor.authorArslan, Gizem
dc.date.accessioned2021-03-04T13:26:46Z
dc.date.issued2021-03-03
dc.date.submitted2021-02-04
dc.identifier.citationWith technological developments, nations become more communicative with one another. In the today’s world where Internet is actively used, fast intercommunal access has got easy and gained importance. With this access, it is seen that many foreign language items have enter in almost every single language. Since it is impossible to stop the network that this access brings, no language will stay as pure as it was before. The aim of this theses is to inform societies, to help internalization of the importance of language concept and to stop the habitation of foreign items in a language with making people who speak that language realize these items. Destruction that may come with negative outcome in a language in today’s conditions must be detectable by societies. It can be said that destruction in language can cause division in people. In recent years, the deformation and the misusage of Turkish language reached critical levels. In research part of the theses, it is focused to the history of language, its effect on communication, the problems caused by and may be caused by destruction of language. In the 3rd and 4th section, the most common mistakes made in the language and the practices that supports language destruction in visual media is surveyed. The rules that constitute language structure progress depending upon the values of the society that uses that language, and it can be said this has importance for many nations. Along with technology that changes from past to present, it is seen that societies’ course of life is in change. The diversity we have in mass media has provide the concept of digital age to gain different forms. Language that effected by information technology and progression of technology can create unexpected negative outcomes and be in conflict with societies’ values. The conclusion and practice section of the theses are prepared by taking these developments into consideration.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23519
dc.description.abstractTeknolojinin gelişmesi ile uluslar birbiriyle daha fazla iletişim kurabilir hale gelmiştir. İnternet kullanımının da aktif olduğu günümüzde toplumlar arası hızlı erişim önem kazanmış ve kolaylaşmıştır. Bu erişim ile görülmüştür ki birçok yabancı öge hemen hemen her dile girmiştir. Erişimin getirdiği ağı engellemek mümkün olamayacağından hiçbir dil eskisine oranla aynı saf değerle kalamayacaktır. Bu tezde, toplumlar bu konu ile ilgili bilgilendirmek, dil kavramının önemini içselleştirebilmelerini sağlamak ve bireyler bu aidiyet ile dillerine giren yabancı ögelerin farkına vararak yerleşmesine engel olabilmeleri amaç edinilmiştir. Dilde oluşacak kötü sonuçların günümüz koşullarında oluşturabileceği tahribatı toplumlar fark edebilmelidir. Dilde yaşanabilecek tahribatın bireyler arasında ayrılıklara neden olmaya başlayacağı düşünülebilir. Türkçe ‘de son yıllarda yaşanan kirlenme ve yanlış kullanım ciddi boyutlara ulaşmıştır. Çalışmanın araştırma sürecinde dilin tarihinden, iletişime olan etkilerinden, dilin bozulmasından kaynaklı ortaya çıkan ve çıkabilecek olası problemler üzerinde durulmuştur. 3. ve 4. Bölümde Dilde en çok yapılan hatalar ve Görsel iletişim araçlarını da bu bozulmayı destekler nitelikte olan işler incelenmiştir. Dilin yapısını oluşturan kurallar, dili kullanan toplumların değerlerine bağlı olarak da ilerlemektedir. İletişimi sağlayan dilin, uluslar için büyük bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Geçmişten günümüze değişen teknoloji ile toplumların yaşam süreçlerinin bir dönüşüm içerisinde olduğu görülmektedir. Kitle iletişim araçlarının farklılaşması ve dijital çağ zaman kavramının farklı formlar kazanmasını sağlamıştır. Yaşam şekilleri dijitalleşmiş ve toplumlar birbirine bağlı hale gelmiştir. Bilgi teknolojilerinin ve teknolojinin gelişiminden etkilenen dil beklenmedik kötü sonuçlar çıkarabilmekte, toplum değer yargıları ile çelişkide kalabilmektedir. Bu gelişmeler göz önünde bulundurularak tezin sonuç bölümü ve uygulama kısmı hazırlanmıştır.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDiltr_TR
dc.subjectDil ve iletişim
dc.subjectDil deformasyonu
dc.subjectGörsel iletişimde dil
dc.subjectKitle iletişim araçları
dc.subjectVideo
dc.subjectAfiş
dc.subject.lcshGörsel sanatlartr_TR
dc.titleDil Deformasyonunun İletişime Etkisi ve Toplumsal Bilinç Kazandırmaya Yönelik Görsel Çözüm Önerileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDil, dil ve iletişim, dil deformasyonu, görsel iletişimde dil, kitle iletişim araçları, video, afiştr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-03-04T13:26:46Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record