Show simple item record

dc.contributor.advisorDepeli Sevinç, Gülsüm
dc.contributor.authorGülbay, Fulden
dc.date.accessioned2021-03-02T08:23:00Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-02-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23502
dc.description.abstractThe protagonist of this work is the flâneuse. Since it was originally interpreted by the inverse of the concept of the flâneur in terms of gender, in order to reach her, the figure of flâneur that corresponds to the combination of the concepts urbanite, idler and traveler was scrutinized. With the presence of women in the public sphere, the flâneur, an invisible observer among the crowd, will no longer be the sole owner of the gaze. As a matter of fact, the existence of the flaneuse makes sense -especially in the context of this work- with the gaze. The reason is that the presence of the flâneuse discussed in the literature based on the gaze. However, the main reason is that the subject of the work is the flâneuse, also the photographer. In the thesis, the focus is the experiences of the photographer, also the flâneuse, in the modern-day city. Autoethnographic method is applied in the work. Therefore, the subject that mentioned here is me, and what I aim to convey through photographs is my own experience as a flâneuse. In conclusion, the thesis has a personal perspective in a certain sense.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFlanöztr_TR
dc.subjectFlanör
dc.subjectSanat
dc.subjectFotoğraf
dc.subjectKent
dc.subjectYürümek
dc.subjectBakış
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleFlanözün Sanatı: Fotoğraflarla Otoetnografik Bir Yürüyüştr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın ana kahramanı flanözdür. Ancak flanöz, başlangıçta flanör kavramının cinsiyet üzerinden çevrimi ile tanımlandığından, ona ulaşmak adına kentli, aylak ve gezgin sözcüklerinin birleşimini karşılayan flanör figürü irdelenmiştir. Kadının kamusal alanda varlık göstermesiyle beraber ise artık, kalabalıkların arasında görünmez bir gözleyici olan flanör, bakışın yegane sahibi olmayacaktır. Nitekim flanözün varoluşu, özellikle bu çalışma kapsamında bakış ile beraber anlam kazanır. Bunun nedenlerinden biri literatürde flanözün mevcudiyetinin bakış üzerinden tartışılması iken, esas neden çalışmanın öznesi flanözün aynı zamanda fotoğrafçı olmasıdır. Tez çalışmasında günümüz kentinde fotoğraf sanatçısı bir flanözün deneyimine odaklanılmıştır. Çalışmada benimsenen yöntem ise otoetnografiktir. Dolayısıyla bahsi geçen özne bizzat kendim, fotoğraflar yoluyla aktarmayı hedeflediğim de kendi flanözlük deneyimimdir. Sonuç olarak bu tez çalışması bir anlamıyla kişisel bir nitelik taşımaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-03-02T08:23:00Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record