Show simple item record

dc.contributor.advisorBoerescu, Zuhal
dc.contributor.authorKırbaş, Hamza
dc.date.accessioned2021-03-01T12:39:19Z
dc.date.issued2021-02-16
dc.date.submitted2021-02-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23499
dc.description.abstractThe phenomenological structure of the digital art has been examined on the basis of the phenomenological behaviours of theorists such as Husserl, Heidegger and Ponty. While referencing phenomenological behaviours of Husserl and Ponty on different works of art, this study focuses on the evaluation of digital images within the framework of this phenomenological structure. Growing dominance of the sense of vision on the other senses of our body, has started to emerge as a structure that disrupts the perception process of the individual. Especially since the period we call the modern age, the thoughts which claims that the images are perceived only in the mind have argued that the sense of vision emerged as an act without a body. However, digitalization reversed this situation and revealed that the process of perception of the image should be reconsidered. Thus, digitalization has demolished the thoughts that claim that images are perceived only in the mind, and revealed that other actions of the body are also important factors in the process of perception of images. This study reveals that the images are no longer static two-dimensional structures and it further analyses the transformation of images into interactive structures through digitalization and the processes of reacting to different movements of the human body.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDijital sanattr_TR
dc.subjectDijital imge
dc.subjectBedenli algılama
dc.subjectFenomenoloji
dc.subjectİnteraktif
dc.subject.lcshGörsel sanatlartr_TR
dc.titleDijital Sanatta İmgenin Fenomenolojik Yapısıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDijital sanat eserinin fenomenolojik yapısı, Husserl, Heidegger ve Ponty gibi kuramcıların fenomenolojik tutumlarından yola çıkılarak incelenmiştir. Bu incelemede özellikle Husserl ve Ponty’nin farklı sanat eserleri üzerinden ele aldıkları fenomenolojik tutumları referans alınarak dijital imgelerin bu fenomenolojik yapı çerçevesinde değerlendirilebilme durumları üzerinde durulmuştur. Geçmişten günümüze giderek artan görme duyusunun bedenimizin diğer duyularına olan baskınlığı, bireyin algılama sürecini bozan bir yapı olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle modern çağ dediğimiz süreçten bu yana imgelerin sadece zihinde algılandığını öne süren düşünceler, görü duyusunun bedensiz bir edim olarak ortaya çıktığını savunmuşlardır. Fakat dijitalleşme, bu durumu tersine çevirerek imgenin algılanması sürecinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Böylece dijitalleşme, imgelerin sadece zihinde algılandığını öne süren düşünceleri yıkmış ve imgelerin algılanması sürecinde bedenin diğer edimlerinin de büyük etken olduklarını ortaya koymuştur. Bu raporda, imgelerin artık sadece iki boyutlu durağan ve sadece görülen yapılar olarak kalmadıklarını, dijitalleşmeyle birlikte imgelerin interaktif yapılara dönüşümleri ve insan bedeninin farklı hareketlerine tepki verme süreçleri incelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-03-01T12:39:19Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeimagetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record