Show simple item record

dc.contributor.advisorŞimşek, Burcu
dc.contributor.authorÖzcan, Erhan
dc.date.accessioned2021-02-23T11:23:33Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-01-25
dc.identifier.citationOzcan, Erhan (2021). "Çevrimiçi Pazarda "Tüketici Üre-tüketim" ve Metalaştırma: Letgo'da Kullanıcı Deneyimleritr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23472
dc.description.abstractTaking a particular interest in the commoditization of online users’ prosumption on Letgo consumer-consumer (C2C) marketplace application, this work inquires mechanisms that enable the commoditization of prosumptive activities of second hand buyers and sellers. Addingly, it seeks to pinpoint the underlying vector behind this process. To generate answers, the study draws on a literature that considers the notion of online prosumption with a cultural and political economy perspective respectively, qualitative interviews with 22 Letgo users and a walkthrough of Letgo application interface. It found out that second hand products do not constitute the sole element that is commoditized on Letgo digital marketplace. In fact, relevant to marketplace activity, users’ informational data is monetized by way of online advertising while user communication, that underpins second hand buying and selling, is commoditized through capital investments Letgo received from varying investors in the market. The work also concludes online user prosumption, that is employed in profit realization process, does not appear in a way that production and consumption come into being on an equal terms. Per contra, it finds expression in a way that is overwhelmingly consumptive- thus in the form of a “consumptive prosumption”.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectTüketiciden-tüketiciye ikinci el pazaryeri platformutr_TR
dc.subjectLetgo
dc.subjectÜre-tüketim
dc.subjectTüketici üre-tüketim
dc.subjectKullanıcı verisi
dc.subjectKullanıcı iletişimi
dc.subjectMetalaştırma
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleÇevrimiçi Pazarda "Tüketici Üre-tüketim" ve Metalaştırma: Letgo'da Kullanıcı Deneyimleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBir ikinci el tüketiciden tüketiciye pazaryeri olan Letgo’yu kullanıcı üre-tüketimi ve metalaştırma bağlamında ele alan bu çalışmada, Letgo pazaryeri uygulamasını kullanan alıcı ve satıcıların üre-tüketim pratiklerinin ne şekilde metalaştırıldığı ve metalaştırılan üre-tüketici pratiğin dayandığı temel vektörün ne olduğu sorularına yanıt aranmaktadır. Söz konusu soruşturmanın gerçekleştirilmesinde çevrimiçi kullanıcı üre-tüketimi etrafında öbeklenen kuramsal tartışmalar yanı sıra, 22 Letgo kullanıcısı alıcı ve satıcıyla yapılan nitel görüşmeler ve Letgo uygulama arayüzünün walkthrough yöntemiyle analizine dayanılmaktadır. Çalışmada Letgo dijital pazaryerinde mübadele edilerek metalaştırılan yegâne öğenin ikinci el nesne olmadığı farkedilmiş; bu bağlamda, kullanıcıların Letgo pazaryeri platformunda ikinci el alım-satımda bulunurken açığa çıkardığı enformasyonel verinin çevrimiçi reklamcılık; alım-satım süreçlerini destekleyen kullanıcı iletişiminin ise, platformun piyasada çeşitli yatırımcılardan sağladığı sermaye enjeksiyonları yoluyla parasallaştırdığı tespit edilmiştir. Diğer yandan, meta formuna dönüştürülerek kar realizasyonunda kullanılan çevrimiçi kullanıcı üretüketimin, Letgo örneği bağlamında üretim ve tüketimin eşdüzey biçimde ifade bulduğu bir formda tezahür etmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu manada, platformda açığa çıkan kullanıcı üre-tüketimi daha çok tüketici pratikle öncelenen bir “tüketici üre-tüketim“le kristalize olmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess