Show simple item record

dc.contributor.advisorDokak, Hüsnütr_TR
dc.contributor.authorPaktin, Yeşimtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:08:25Z
dc.date.available2015-10-15T07:08:25Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2343
dc.description.abstractShamanism is the totality of a way of life and beliefs enduring since the beginning of human history. The protagonists of this way of life are shamans. As a result of the unique person's, who got lost in contemporary world's artificial, strict rules and huge buildings of metropolis', yearning for the way of life that used to be; my work's main topic became Shamans.This work consists of three parts. In the first part, the outlines of shamanism are examined anthropologically. Shamanism's world view, who became and how did they become shamans and the magical symbols of shamans are emphasized in this part. Contrary to the frequently expressed opinion that shamanism is only a religion, it is a way of life that still endures since the primitive tribes which lived at-one with nature. This way of life is a blend of shamanic world view and ancient Turkish mythology. Shamans are clerics, medicine-men who know the mysteries of nature, magicians and artists at the same time.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.subjectShamanismtr_TR
dc.titleŞaman Yorumlamaları ve Büyüselliktr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/606tr_TR
dc.contributor.departmentoldResimtr_TR
dc.description.ozetŞamanlık insanlık tarihinin başlangıcından bu yana süren bir yaşayış ve inanışlar bütünüdür. Bu yaşayış şeklinin başkahramanları ise şamanlardır. Günümüz dünyasının yapay katı kurallarının, metropollerin içinde kaybolmuş biricik insanın, geçmiş zamanlardaki yaşayışlara özlemiyle karşılaşılan şamanlar, çalışmamın ana konusudur.Bu rapor üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, antropolojik olarak genel hatlarıyla şamanlık incelenmiştir. Şamanlığın dünya görüşü, kimlerin nasıl şaman olduğu ve şamanların büyüsel simgeleri üzerinde durulmuştur. Şamanlık, sıklıkla ifade edildiğinin aksine yalnızca bir din değildir; doğayla bir bütün olarak yaşamayı temel alan bir yaşama biçimidir ve ilkel kabilelerden günümüze dek sürmektedir. Bu yaşayış biçimi, dünya görüşü ve eski Türk mitolojisinin harmanlanışından oluşur. Şamanlar ise aynı zamanda hem bir din adamı, hem doğanın sırlarını bilen bir otacı, hem bir büyücü hem de sanatçıdırlar.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record