Show simple item record

dc.contributor.advisorDokak, Hüsnütr_TR
dc.contributor.authorMulla, Gözdetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:08:25Z
dc.date.available2015-10-15T07:08:25Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2340
dc.description.abstractFrom the first human it can be said that the body itself remotes the place, affects the being style of place and is in connect with the place. The period of Renaissance is observes the architect as a mathematic science. Place is that points the ratio of two dimensional human movings and also the limit of body and movings. We see that the attraction between body-place have been interested in on different ways and these mind structures are effective on the arrangement of places from Renaissance till the middle of 20 century. There is a certain relation between the body and the place been in. In the modernism period, it is better to relate this connection as time-place-body. Place turns to a guide that artist explains himself, related to time, where the sure and the creation makes real themselves.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.subjectSpacetr_TR
dc.titleYersizleştirmetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/602tr_TR
dc.contributor.departmentoldResimtr_TR
dc.description.ozetBedenin kendi var oluşu ile ilk insandan beri mekanı yönlendirdiği, mekanın oluş biçimini etkilediği, mekan ile ilişki içerisinde olduğu söylenebilir. Rönesans dönemi, mimarlığı mekansal birimlerle uğraşan bir matematik bilimi olarak kabul eder. Mekan, iki boyutlu insan hareketlerinin oranı ile bedenin ve hareketin sınırlarını belirleyendir. Rönesans tan 20. yüzyılın ilk yarısına kadar beden-mekan arasındaki etkileşimin değişik biçimlerde ele alındığını ve mekan tasarımlarında bu düşünsel yapıların etkili olduğunu görmekteyiz. Beden ve içinde olunan mekan arasında göz ardı edilemeyecek açık bir ilişki vardır. Modernizm sürecinde bu ilişkiyi zaman-mekan-beden olarak ilişkilendirmek daha doğru olacaktır. Mekan, sanatçının kendini tanımladığı, zaman kavramıyla ilintili, bilincin ve yaratının kendini gerçekleştirme kılavuzu haline dönüşmektedir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record