Show simple item record

dc.contributor.advisorBajin, Münir Demir
dc.contributor.authorNabiyev, Mammad
dc.date.accessioned2021-02-08T08:29:25Z
dc.date.issued2020-07
dc.date.submitted2020-07-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23385
dc.description.abstractNabiyev, M. Evaluation of hearing and vestibular system in patients with Cystic Fibrosis. Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Specialization Thesis, Ankara 2020. Aminoglycoside antibiotics are frequently used in the treatment of acute pulmonary exacerbations in patients with Cystic Fibrosis. By creating free oxygen radicals, aminoglycosides destroy hairy receptor cells in the inner ear and cause impairement of hearing and vestibular system. Our study is a prospective study in the Department of Pediatric Chest Diseases in Hacettepe University Faculty of Medicine, with the diagnosis of Cystic Fibrosis and the evaluation of the hearing and vestibular systems of 43 patients aged 6 to 18 years. Pure tone audiometry and high frequency audiometry were used to evaluate the hearing system and video head impulse test (vHIT) and dynamic visual acuity tests were performed to evaluate the vestibular system. The types and amount of antibiotics taken by the patients till the study date were determined by Pediatric Chest Diseases department . Hearing and vestibular test results were compared through creating groups which take and don't take inhaler aminoglycoside, intravenous aminoglycoside, and aminoglycoside in general. After removing patients with conductive hearing loss, which would affect the test results , only one patient at 35 dB reduction in 8kHz was found in the pure tone audiometry at 125 - 8 kHz frequencies during the evaluation of the results of the remaining 37 patients. All remaining pure tone audiometry tests were normal. In the high frequency audiometry of 37 patients, 26 results were normal, and 11 patients had pathological thresholds. 7 of them had bilateral and 4 of them had single ear thresholds damage. The vHIT results were normal in all 42 patients included in the evaluation. Dynamic visual acuity was pathological in 5 of 42 patients. We conducted our study with the test results which we obtained until the COVID-19 pandemic. Therefore, the number of patients in the groups was not high and there was no statistically significant difference between the groups. However, since the number of studies evaluating the hearing and vestibular system associated with the use of aminoglycoside, we have contributed to the literature with the data of our study.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKistik Fibrozistr_TR
dc.subjectYüksek Frekans Odyometritr_TR
dc.subjectvHITtr_TR
dc.subjectDinamik Görsel Keskinliktr_TR
dc.subjectOtotoksisitetr_TR
dc.subjectAminoglikozidtr_TR
dc.subject.lcshOtolarengolojitr_TR
dc.titleKistik Fibrozis Hastalarında İşitme ve Vestibüler Sistemin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetNabiyev, M. Kistik Fibrozis hastalarında işitme ve vestibüler sistemin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Ankara 2020. Kistik Fibrozis (KF) hastalarında meydana gelen akut pulmoner alevlenmelerin tedavisinde sıklıkla aminoglikozit grubu antibiyotikler kullanılmaktadır. Aminoglikozitler serbest oksijen radikalleri oluşturmakla iç kulaktaki tüylü reseptör hücreleri tahrip ederek, işitme duyusu ve vestibüler sistemde bozukluğa sebep olur. Çalışmamız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakultesi (HÜTF) Çocuk Göğüs Hastalıkları bölümünde KF tanısı ile takipli 6-18 yaş arası 43 hastanın işitme ve vestibüler sistemlerinin değerlendirilmesinin yapıldığı prospektif çalışmadır. İşitme sistemini değerlendirmek için saf ses odyometri (SSO) ve Yüksek frekans odyometri (YFO), vestibüler sistemi değerlendirmek için video head impulse test (vHIT) ve dinamik görsel keskinlik (DGK) testleri yapıldı. Çocuk Göğüs Hastalıkları bölümü tarafından hastaların çalışma tarihine kadar aldığı antibiyotik çeşitleri ve miktarı belirlendi. İnhaler aminoglikozit alan ve almayan, intravenöz aminoglikozit alan ve almayan, genel olarak aminoglikozit alan ve almayan gruplar oluşturularak işitme ve vestibüler test sonuçları karşılaştırıldı. Test sonuçlarını etkileyecek olan iletim tipi işitme kaybı (İTİK) olan hastalar çıkarıldıktan sonra, geriye kalan 37 hastanın sonuçları değerlendirildiğinde 125 - 8 kHz frekanslardakı SSO’da sadece bir hastada 8kHz’de 35 dB düşüş bulundu. Geri kalan tüm SSO testleri normal sonuçlandı. 37 hastanın YFO’sunda 26 sonuç normal, 11 hastada patolojik eşikler belirlendi. Bunlardan 7’sinde bilateral, 4’ünde tek kulak eşikleri bozulmuştu. vHIT sonuçları değerlendirmeye dahil edilen 42 hastanın hepsinde normal sonuçlandı. DGK ise 42 hastanın 5’inde patolojik bulundu. Çalışmamızı COVID-19 pandemisine kadar elde ettiğimiz test sonuçlarıyla yaptık. Bu nedenle gruplarda hasta sayısı yüksek olmadı ve gruplar arasında istatiksel anlamlı fark bulunmadı. Fakat KF hastalarında aminoglikozit kullanımına bağlı işitme ile yanaşı vestibüler sistemi de değerlendiren çalışma sayısı az olduğu için, çalışmamızın verileriyle literatüre katkı sağlamış olduk.tr_TR
dc.contributor.departmentKulak Burun Boğaztr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-02-08T08:29:25Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record