Show simple item record

dc.contributor.advisorÖtgün, Cebrailtr_TR
dc.contributor.authorBaki, Emine Sabatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:08:25Z
dc.date.available2015-10-15T07:08:25Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2337
dc.description.abstractSome spaces of primitive societes comprhension on universe have been effected the social relations indirectly in time.So this situation has dragged people into a ''sex '' discrimination unconsciously.And in the following social lifes, the masculin faculty powers that directed these existing spaces accordint to their own profits have taken place.These faculty powers have created a perception of ''sexism'' with different ways and excuses.During these creating, the faculty has taken the biggest basic from the clergymen and the art under the guidance of the church.By the means of feminism movement begining to develop between 1960-70, the dynamics about the sex of the society has begun to sort itself out, a number of feminist artists and philosophers have spread this issue throught the society and promted a lot of people to think with a variety of works and studies and have set recreating he art establishments that compose the important authorities of a society as a target to themselves.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.subjectSexismtr_TR
dc.titleKadınlık Algısı Üzerine Görsel Çözümlemelertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2085tr_TR
dc.contributor.departmentoldResimtr_TR
dc.description.ozetİlkel toplumların evren algılayışlarındaki bazı boşluklar, zaman içinde, toplumsal ilişkileri dolaylı olarak etkilemiştir. Bu durum insanları, bilinçdışı bir şekilde, bir “cinsiyet” ayrımına sürüklemiştir. Sonrasında süregelen sosyal yaşantılarda ise, önceden var olan bu boşlukları-bilgisizlikleri kendi çıkarları adına yönlendiren eril iktidar güçleri meydana gelmiştir. Bu iktidar güçleri çeşitli yöntemler ve bahanelerle toplumlarda bir “cinsiyetçilik algısı” yaratmıştır. Bu yaratım esnasında iktidar en büyük dayanağı din adamlarından ve kilise güdümündeki sanat anlayışından almıştır.1960-70 yılları arasında filizlenen feminizm akımı sayesinde; toplumun cinsiyet üzerine oluşan dinamikleri çözülmeye başlanmış, birçok feminist düşünür ve sanatçı çeşitli çalışmalar-çeşitli eserler ile bu sorunları topluma yaymış ve toplumu düşünmeye sevk etmiştir. Toplumun önemli mercileri olan sanat kurumlarını da bu konuda baştan yaratmayı kendilerine hedef olarak belirlemişlerdir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record