Show simple item record

dc.contributor.advisorMUTLU, Akmer
dc.contributor.authorDEMİR, Şerifenur
dc.date.accessioned2021-02-05T08:52:31Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-01-25
dc.identifier.citationŞerifenur DEMİR 06/11/1994tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23378
dc.description.abstractDEMİR, Ş., Evaluation of Balance and Gait in Children with Down Syndrome, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences, Physical Therapy and Rehabilitation Program, Master Thesis, Ankara, 2021. This study was conducted to examine the balance and gait of children with Down Syndrome and to determine the differences between children with typical development. Twenty children with Down Syndrome and 19 children with typical development between the ages of 2-10 years were included in the study. The time-distance characteristics of the gait were evaluated using the GAITRite® electronic walking path. Before the walk, the demographic and physical characteristics of children with Down's syndrome and typical development were recorded. In the next stage, the children were put on the mat and walked and the information obtained from the pressure sensitive sensors during walking was analyzed with the software program of the device and transferred to the computer. As a result of this analysis, through the sensors; Objective data were obtained on the time-distance characteristics of children's walking such as walking speed, cadence, stride length, cycle time, and support surface. When the evaluated parameters were compared between the two groups, a significant difference was found (p <0.05). It was observed that children with Down syndrome had slower walking speeds, higher cadences and shorter stride lengths than children with typical development. In addition, in the evaluation, it was found that the cycle times of children with Down Syndrome were shorter than the children with typical development and their support surfaces were wider. In the balance evaluation, Bertec Balance Check Screener Device, which instantly records the changes in vertical force and Center of Pressure and measures objectively, was used. Stability scores and oscillation amounts on hard and soft ground were evaluated with the device used. As a result of the evaluation, it was observed that the scores of the children with Down Syndrome were lower than the children with typical development. It was observed that children with Down Syndrome increased their oscillations in order to maintain their balance. It was concluded that an objective and accurate assessment of gait and balance is necessary in order to detect gait and balance problems in children with Down Syndrome at an early stage. Keywords: Balance Analysis, Down Syndrome, Gait Analysistr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectDown Sendrom, yürüyüştr_TR
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.titleDown Sendromlu Çocuklarda Denge ve Yürüyüşün Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDEMİR, Ş., Down Sendromlu Çocuklarda Denge ve Yürüyüşün Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2021. Bu çalışma, Down Sendromlu çocukların dengelerini, yürüyüşlerini incelemek ve tipik gelişim gösteren çocuklar ile aralarındaki farklılıkları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya yaşları 2-10 yaş aralığında olan 20 Down Sendromlu ve 19 tipik gelişim gösteren çocuk dahil edildi. Yürüyüşün zaman mesafe karakteristiklerinin değerlendirilmesi GAITRite® elektronik yürüme yolu kullanılarak yapıldı. Yürüyüş öncesinde Down Sendromlu ve tipik gelişim gösteren çocuklara ait demografik bilgiler ve fiziksel özelliklere ait bilgiler kaydedildi. Bir sonraki aşamada çocuklar mat üzerine çıkarılıp yürütüldü ve yürüme sırasında basınca duyarlı sensörlerden elde edilen bilgiler cihazın yazılım programı ile analiz edilerek bilgisayara aktarıldı. Bu analiz sonucunda sensörler aracılığıyla; yürüyüş hızı, kadans, adım uzunluğu, döngü süresi, destek yüzeyi gibi çocukların yürüyüşlerine ait zaman-mesafe karakteristikleri ile ilgili objektif verilere ulaşıldı. Değerlendirilen parametreler iki grup arasında karşılaştırıldığında, anlamlı bir fark bulundu (p<0,05). Down Sendromlu çocukların, yürüme hızlarının tipik gelişim gösteren çocuklara göre daha yavaş, kadanslarının daha yüksek, adım uzunluklarının ise daha kısa olduğu gözlemlendi. Ayrıca yapılan değerlendirmede Down Sendromlu çocukların döngü sürelerinin tipik gelişim gösteren çocuklara göre daha kısa, destek yüzeylerinin ise daha geniş olduğu bulgusu elde edildi. Denge değerlendirilmesinde, vertikal kuvvet ve Center of Pressure ’daki değişimleri anlık bir şekilde kaydedip objektif olarak ölçüm yapan Bertec Balance Check Screener Cihazı kullanıldı. Kullanılan cihaz ile sert zemin ve yumuşak zeminde stabilite skorları ve salınım miktarları değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, Down Sendromlu çocukların skorlarının tipik gelişim gösteren çocuklara göre daha düşük çıktığı gözlendi. Down Sendromlu çocukların dengelerini koruyabilmek için salınım miktarlarını artırdıkları görüldü. Down Sendromlu çocuklarda görülen yürüme ve denge problemlerinin erken dönemde tespit edilmesi için yürüyüş ve dengenin objektif ve doğru bir şekilde değerlendirilmesinin gerekli olduğu sonucuna varıldı. Anahtar Kelimeler: Denge Analizi, Down Sendromu, Yürüyüş Analizitr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-08-10T08:52:31Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record