Show simple item record

dc.contributor.advisorIşık, Atila
dc.contributor.authorCanlı, Kübra
dc.date.accessioned2021-02-03T09:53:18Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-01-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23364
dc.description.abstractHumans, who have been writing for 5,000 years since their ancestors and drawing things for 32,000 years, are always sensitive and tend to react to visual stimuli around them. The history of combinations of visuals and written text finds a wide place in art history. In this past, which can be traced back to the medieval manuscripts, the rhetorical relationship of pictures and texts, and the construction of feelings and thoughts that the text cannot produce alone. Although this relationship has become a common art practice over time, it is difficult to present images and texts in the same perceptual area and to transform them into a form of communication in which the content is stratified. At this point, we come across movie credits that aim to present the text and the image at the same time, and bring new discourses to films with broad expressions of graphic design. Early generic design examples can be interpreted as practices applied to develop kinetic experiments and film techniques, rather than bringing the audience to a level of conceptual thinking. However, when viewed in the light of today's developing art and design forms, a conceptual communication style and a rich cinematic form are encountered. Undoubtedly, this situation offers a wide range of solutions to establish a dramatic and effective communication while generating generic designs. For this purpose, illustrations and illustrative approach styles added to generic designs contribute to the filmic text. The expansions of the illustrations to the filmic text, which offer the viewer opportunities such as conceptual thinking and maximum visual experience for the film, are a subject of curiosity. “Illustrative Approaches in Film Credits: An Analysis and Application on the Crazy Pierrot Movie by Jean Luc Godard”, as a result of the association and association of illustrative approaches used in movie credits with text and graphic language, It deals with how non diagetic elements are articulated with each other. In the first part of the study, definitions, classifications and historical background of movie credits design are mentioned. Along with the analysis, how visual design and technique is used in movie credits designs, which elements are included in the structure of the generics has been revealed in depth. In the third part of the thesis, how and in what forms the illustrations are included in the structure of the generics, and the way to follow when an illustrative approach is preferred in film credits, is detailed, while in the last part of the study, a generic design on the movie Crazy Pierrot by Jean Luc Godard, the important name of the New Wave Cinema. has been made. During the application, an illustrative style was developed in parallel with the film by taking references from the graphic language of the period and the New Wave current.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectİllüstrasyon
dc.subjectİllüstratif yaklaşım
dc.subjectHareketli grafikler
dc.subjectYeni dalga akımı
dc.titleFilm Jeneriklerinde İllüstratif Yaklaşımlar: Jean Luc Godard’ın “Çılgın Pierrot” Filmi Üzerine Bir Analiz ve Uygulamatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAtalarından bugüne 5.000 yıldır yazan, 32.000 yıldır bir şeyler çizen insanoğlu her an çevresindeki görsel uyaranlara duyarlı ve tepki vermeye meyillidir. Görseller ve yazılı metnin kombinasyonlarının geçmişi sanat tarihinde kendine genişçe yer bulmaktadır. Orta çağ el yazmalarına kadar vardırılabilecek olan bu geçmişte, resimlerin ve metinlerin retorik ilişkisi ile metnin tek başına üretemeyeceği duygu ve düşüncelerin inşası gerçekleştirilmiştir. Zamanla bu ilişki yaygın bir sanat pratiği halini alsa da imgeleri ve metinleri aynı algısal alanda sunmak ve içeriğin katmanlandırıldığı bir iletişim biçimi haline getirmek güçtür. Bu noktada metni ve imgeyi aynı anda sunma hedefi güden, grafik tasarımın geniş ifade biçimleriyle filmlere yeni söylemler kazandıran film jenerikleri karşımıza çıkmaktadır. Erken dönem jenerik tasarımı örnekleri, izleyiciyi kavramsal bir düşünme düzeyine ulaştırmanın yerine daha çok kinetik deneyler ve film tekniklerinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan pratikler olarak yorumlanabilir. Fakat bugün gelişen sanat ve tasarım formları ışığında bakıldığında kavramsal bir iletişim biçimi ve zengin bir sinematik form ile karşılaşılmaktadır. Kuşkusuz bu durum jenerik tasarımları oluşturulurken, dramatik ve etkili bir iletişim kurmak için geniş bir çözüm yelpazesi sunmaktadır. Bu amaçla jenerik tasarımlarının bünyesine eklenen illüstrasyonlar ve illüstratif yaklaşım stilleri filmsel metne çeşitli katkılar sunmaktadır. İzleyiciye kavramsal düşünme, filme yönelik maksimum görüntü deneyimi gibi fırsatlar sunan illüstrasyonların, filmsel metne yaptığı açılımlar merak konusudur. “Film Jeneriklerinde İllüstratif Yaklaşımlar: Jean Luc Godard’ın Çılgın Pierrot Filmi Üzerine Bir Analiz ve Uygulama” isimli tez çalışması film jeneriklerinde kullanılan illüstratif yaklaşımların, metin ve grafik dil ile kurduğu birlikteliği ve birlikteliğin sonucunda filmin dünyasına ait olan (diegetic) ve ait olmayan (non diagetic) unsurların birbirleriyle nasıl eklemlendiğini konu almaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, film jeneriği tasarımına dair tanımlamalara, sınıflandırmalara ve tarihi arka plana değinilmiştir. İncelemenin beraberinde, film jeneriği tasarımlarında görsel tasarım ve tekniğin nasıl kullanıldığı hangi ögelerin jeneriklerin yapısında yer aldığı derinlemesine ortaya konulmuştur. Tezin üçüncü bölümünde illüstrasyonların, jeneriklerin yapılarına nasıl ve hangi formlarda dâhil olduğu ele alınıp film jeneriklerinde illüstratif bir yaklaşım tercih edildiğinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği detaylandırılırken, çalışmanın son bölümünde ise Yeni Dalga Sinemasının önemli ismi Jean Luc Godard’ın Çılgın Pierrot filmi üzerine bir jenerik tasarımı yapılmıştır. Uygulama yapılırken, dönemin ve Yeni Dalga akımının özelliklerinden, grafik dilinden referanslar alınarak film paralelinde bir illüstratif stil geliştirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-02-03T09:53:18Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess