Show simple item record

dc.contributor.advisorKarasu, Rauf
dc.contributor.authorTamer, Elanur
dc.date.accessioned2021-02-02T07:11:03Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-01-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23344
dc.description.abstractA registered trademark is monopolized by its owner and the use of the trademark is required for the rights arising from the registration to continue. The use of trademarks, can be considered as a burden in terms of legal characteristic, has been subject to many international regulations, especially the TRIPS and the Paris Convention. The Industrial Property Law No. 6769 (SMK), has regulated the use of the trademark in accordance with the EU Trademark Regulations and Directives and several consequences due to non-use. Accordingly, a trademark must be used within the five years after registration, genuinely, for the registered goods and services in Turkey. The provisions regarded as use of trademark and an existence of justification of non-use are exceptional. That the trademark has not been used as intended, can be alleged in three stages. The first of these is in the objection process after the publication of the application, the second is in the case of invalidation of the trademark and the last one is in the case of trademark infringement. In order to allege the defense of non-use in all three stages it is required that having a registered trademark for at least five years, an existence of a request based on the likelihood of confusion in accordance with paragraph 1 of article 6 of the IPL (SMK).tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMarkanın kullanılmasıtr_TR
dc.subjectKullanılmamasının sonuçları
dc.subjectDef’i
dc.subjectKullanım ispatı
dc.titleMarka Hukukunda Kullanım İspatıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTescil edilmiş bir marka, sahibinin tekelindedir ve tescilden doğan hakların devam etmesi için markanın kullanımı gerekmektedir. Hukuki nitelik bakımından külfet olarak nitelendirilebilecek marka kullanımı başta TRIPS ve Paris Konvansiyonu olmak üzere pek çok uluslararası düzenlemeye konu olmuştur. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu da AB Marka Tüzük ve Direktiflerine bağlı olarak markanın kullanılmasını düzenlemiş ve kullanılmamasına çeşitli sonuçlar bağlamıştır. Buna göre, markanın ciddi olarak, Türkiye’de, tescil edildiği mallar ve/veya hizmetlerde ve tescil edildikten sonra beş yıl içinde kullanılması gerekmektedir. Markanın kullanımı olarak kabul edilen hükümler ve kullanılmama için haklı sebebin bulunması istisnaî niteliktedir. Markanın öngörülen şekilde kullanılmaması üç aşamada ileri sürülebilmektedir. Bunların birincisi, başvurunun yayımlanmasından sonraki itiraz sürecinde, ikincisi markanın hükümsüzlüğü davasında ve sonuncusu marka hakkına tecavüz davasındadır. Her üç aşamada da kullanmama savunmasının ileri sürülebilmesi için; en az beş yıldır tescilli bir markanın bulunması, bir talebin varlığı ve bu talebinin SMK 6’ncı maddenin 1’inci fıkrası uyarınca karıştırılma ihtimaline dayanması gerekmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-02-02T07:11:03Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record