Show simple item record

dc.contributor.advisorKayıran, Necla Rüzgartr_TR
dc.contributor.authorİlge, Abdurrezzaktr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:08:24Z
dc.date.available2015-10-15T07:08:24Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2333
dc.description.abstractThis Thesis of Masters in Art has emerged as a result of the relation between identity politics and art, which was chosen as the main subject for the period of masters in art and of the reading done in parallel with my artworks. In this study, the concept of identity and its relation with violence has been analyzed with the point of view on the relation between art and politics. The alternation between modernism and post-modernism, colonialism and globalization occured in the Western World and its reflections on the concept of identity, the origins of the official ideology in Turkey and its point of view about the concept of identity have been mentioned.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.subjectArttr_TR
dc.titleKimlik Politikalarının Sanattaki Yansımalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/967tr_TR
dc.contributor.departmentoldResimtr_TR
dc.description.ozetBu Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans eğitimim süresince konu edindiğim kimlik politikaları ve sanat arasındaki ilişkinin ve uygulama çalışmalarıma paralel olarak yaptığım okumaların sonucunda ortaya çıkmıştır. Sanat ile politika arasındaki ilişkiyi temel alan bakış açısıyla kimlik kavramı ve bu kavramın şiddetle olan bağı irdelenmiştir. Batı dünyasında modernizmden post-modernizme, sömürgecilikten küreselleşmeye doğru yaşanan değişimin kimlik kavramı üzerindeki izdüşümlerine değinilmiş, Türkiye de resmi ideolojinin kökenleri ve kimlik kavramına bakışı üzerinde durulmuştur. Kimlik kavramı ve kimlik politikalarının sanattaki yansımaları, uluslararası platformdan ve Türkiye den sanatçıların bu konudaki yaklaşımları ürettikleri yapıtların kendi uygulama çalışmalarımla örtüşen yönleri vurgulanarak açıklanmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record