Show simple item record

dc.contributor.advisorCanyaş, Oytun
dc.contributor.authorOdçıkın, Asucan
dc.date.accessioned2021-01-29T08:17:26Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-01-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23327
dc.description.abstractThe state aims to ensure the transfer of tax revenue to the treasury as soon as possible by creating various mechanisms that offer several opportunities to the taxpayer in tax law. Accordingly, invitation to explain process, which entered our tax law system in 2006 with the Law No. 6728 and started to be implemented in 2017, was established as one of the aforementioned mechanisms. With the invitation to explain process, taxpayers who are taught to be the reason of a tax loss are invited to explain in certain conditions and several opportunities are provided to them according to the evaluation of their explanation. Since the invitation to explain process is a new institution in tax law, it is necessary to examine in all aspects. Although it is rather a new institution, the fact that the invitation to explain process undergoes some changes in 2020 with the Law No. 7194 also reinforces this need. In order to contribute to the fulfillment of the aforementioned need, this study, which aims to examine various aspects and provide an evaluation with a critical approach, consists of two parts. In the first part of this study, a general information about the invitation to explain process is given which includes a general framework related to the invitation to explain process’s mechanism and evaluations regarding the topics of its historical background, its purpose and its legal nature. In the second part which provides a structural analysis, while its scope, the topic of authority, its requirements are analyzed, the results of the invitation to explain process is discussed and evaluated within the scope of the taxpayer rights to the extent it is relevant.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectVergi hukukutr_TR
dc.subjectİzaha davet kurumutr_TR
dc.subjectVergilerin kanuniliği ilkesitr_TR
dc.subjectİdari çözüm yollarıtr_TR
dc.subjectYetkitr_TR
dc.subjectMükellef haklarıtr_TR
dc.subjectİzaha davettr_TR
dc.subjectVergi idaresitr_TR
dc.subjectTürk vergi sistemitr_TR
dc.subject.lcshTürk hukukutr_TR
dc.titleVergi Hukukunda İzaha Davet Kurumutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno
dc.description.ozetDevlet, vergi hukukunda mükellefe birtakım imkânlar sunan çeşitli mekanizmalar yaratarak vergi gelirlerinin hazineye en kısa sürede intikalini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, 2016 yılında 6728 sayılı Kanun ile vergi hukuku sistemimize giriş yapan ve 2017 yılında uygulanmaya başlanan izaha davet kurumu bahsi geçen mekanizmalardan biri olarak ihdas edilmiştir. Özü itibariyle izaha davet kurumu ile vergiyi ziyaa uğrattığından şüphelenilen mükellefler belli koşullar altında konuya ilişkin olarak izahta bulunmaya davet edilmekte ve izahın değerlendirilme sonucuna göre mükelleflere birtakım imkânlar sağlanmaktadır. İzaha davet kurumunun vergi hukukunda yeni bir kurum olması nedeniyle tüm yönleriyle incelenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Daha çok yeni bir kurum olmasına rağmen, kurumun 2020 yılında 7194 sayılı Kanun ile birtakım değişikliklere uğraması da bu ihtiyacı pekiştirmektedir. Söz konusu ihtiyacın giderilmesine bir katkı sağlamak adına, izaha davet kurumunun çeşitli yönleriyle incelenmesi ve eleştirel bir değerlendirmesinin yapılması amacını taşıyan bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde izaha davet kurumu hakkında genel bilgilere yer verilmiş olup; öncelikle kurumun işleyiş açısından genel bir çerçevesi çizildikten sonra, izaha davet kurumunun tarihsel süreci, amacı ve hukuki niteliğine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. İzaha davet kurumunun yapısal bir analizine yer veren ikinci bölümdeyse; izaha davet kurumu kapsamı, yetki unsuru, koşulları bakımından inceleme konusu yapılırken, kurumun sonuçları ilgili olduğu ölçüde mükellefler hakları kapsamında da tartışılarak değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentKamu Hukukutr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-01-29T08:17:26Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record