Show simple item record

dc.contributor.advisorGiderer, Birsentr_TR
dc.contributor.authorGüner, Fırattr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:08:23Z
dc.date.available2015-10-15T07:08:23Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2325
dc.description.abstractThis study is examined under three main parts. In first part,it s mentioned about definition,structure and formation of crowd which is the main concept of the study. Private inviduals,which constitutes the crowd,are examined in different angles and related to whole in the way of Section-Whole understanding.In second part,art and crowd on the political side and concept of crowdedness at present day are examined.It s also exampled in art history in two groups as before and after 20th century. Cognate language in form is not looked after, rather it s dwelled on how artists used the concept of crowdedness.In third and last part while apllications are made,it s dwelled upon study s purpose, technique and orientation by associated with the the data that achieved while analyzingthe concept of crowdedness.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.subjectArttr_TR
dc.titleKalabalık Temasının Parça Bütün Açısından Çözümlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/591tr_TR
dc.contributor.departmentoldResimtr_TR
dc.description.ozetBu çalışma üç ana bölüm altında incelenmiştir.İlk bölümde çalışmanın temel kavramı olan kalabalığın tanımına, yapısına ve oluşumuna yer verilmiştir. Parça- Bütün anlayışı doğrultusunda kalabalığı oluşturan bireyler farklı açılardan ele alınıp, bütünle ilişkilendirilmiştir.İkinci bölümde Politika açısında sanat ve kalabalıklar, günümüzde kalabalıklar kavramı incelenmiş, 20.yy sonrası ve öncesi olmak üzere iki grupta, sanat tarihinden örnekler verilmiştir. Biçimsel bir dil birliğini aranmamış, daha çok kalabalık kavramını sanatçının ne şekilde kullandığı üzerinde durulmuştur.Üçüncü bölümde uygulamaları gerçekleştirirken, kalabalık kavramını çözümlerken elde edilen verilerle ilişkilendirerek çalışmanın amacı, yöntemi ve yönelimi üzerinde durulmuştur. Bütünün içerisinde parça olarak BEN kavramından yola çıkarak bireysel seçimler üzerinde durulmuş ve uygulama aşamasında oluşturulmaya çalışılan biçimsel dil, kalabalık ile ilişkilendirilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record