Show simple item record

dc.contributor.advisorYüksel Kaptanoğlu, İlknur
dc.contributor.authorSultan, Evrim
dc.date.accessioned2020-11-23T11:06:55Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-09-07
dc.identifier.citationSultan, E. (2020). The Methodological Contributions of Time Use Survey to Measure the Work-Life Balance. Hacettepe University Institute of Population Studies Master’s Thesistr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23148
dc.description.abstractThe aim of this study is to understand the methodological contributions of Time Use Survey diary data for measuring work-life balance in Turkey. For comparison, other data sources were selected according to the criteria of having national estimates, conducted by official institutions that use scientific methods for collecting data, conducted in similar time with Time Use Survey (2014-2015) and that include questions about social life, sports, family life, unpaid work, paid work and time intensity which are the components of work-life balance. Methodological comparisons of time use survey diaries and other data sources were made for every stage of quantitative researches. All indicators on work-life balance including recommended ones by UNECE and OECD were produced by the data sources and the results were compared in a methodological manner under the headings of paid work, unpaid work, leisure time and time intensity. The disadvantages of Time Use Survey are that it’s a costly survey, respondent load and workload is very high, it’s conducted infrequently. An irregular or infrequent activity may not seem in the diaries and there is the possibility of respondent not to record all activities in diaries. But its advantages are suppressing disadvantages. Time use survey produces data of higher quality and reveals better the gender inequality than the other data sources due to its different survey methodology. Furthermore, by time use survey data it’s possible to obtain large number of work-life balance indicators by the matrix structure of the diaries with contextual variables. Total workload was one of the key indicator that only from time use survey data it could be produced and employed women were found to have the most workload due to much time is spent on unpaid work in addition to their paid work durations opposite of the situation in men. Thus, it’s recommended for the decision makers to benefit from time use survey data for developing new policies on work-life balance in Turkey.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherNüfus Etütleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTime use surveytr_TR
dc.subjectTime diary
dc.subjectWork-life balance
dc.subjectGender equality
dc.subjectUnpaid work
dc.subjectData quality
dc.subjectTotal workload
dc.subject.lcshİstatistiklertr_TR
dc.subject.lcshSosyolojitr_TR
dc.subject.lcshAile. Evlilik. Kadın.tr_TR
dc.titleThe Methodological Contributions of Time Use Survey to Measure the Work-Life Balancetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı Türkiye’de iş-yaşam dengesinin ölçümüne Zaman Kullanım Araştırması günlük verilerinin yöntemsel katkılarını incelemektir. Karşılaştırma yapmak için diğer veri kaynakları ulusal düzeyde tahmin verme, veri toplama konusunda bilimsel yöntemler kullanan resmi kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi, Zaman Kullanım Araştırması (2014-2015) ile yakın zamanlarda yapılmış olması ve iş-yaşam dengesinin bileşenleri olan ücretli çalışma, ücretsiz çalışma, sosyal yaşam, spor, aile yaşamı ve zaman yoğunluğu konularında soru içermesi kriterlerine seçilmiştir. Nicel araştırmaların her aşaması için Zaman Kullanım Araştırması ve diğer veri kaynaklarının yöntemsel karşılaştırması yapılmıştır. Veri kaynaklarından UNECE ve OECD’nin önerdikleri de dahil olmak üzere iş-yaşam dengesi konusundaki tüm göstergeler üretilmiştir ve sonuçları ücretli çalışma, ücretsiz çalışma, boş zaman ve zaman yoğunluğu başlıkları altında yöntemsel olarak karşılaştırılmıştır. Zaman Kullanım Araştırmasının dezavantajları masraflı bir araştırma olması, cevaplayıcı yükü ve iş yükünün çok fazla olması ile çalışmanın seyrek olarak gerçekleştirilmesidir. Düzensiz veya sık olmayan bir faaliyet günlüklere yansımayabilir ve cevaplayıcının her faaliyetini günlüğe kaydetmeme olasılığı mevcuttur. Fakat avantajları dezavantajlarını bastırmaktadır. Zaman Kullanım Araştırması farklı araştırma yönteminden dolayı diğer veri kaynaklarına göre daha yüksek kalitede veri üretmektedir ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha iyi ortaya çıkarmaktadır. Üstelik Zaman Kullanım Araştırması verisi ile günlüklerin bağlamsal değişken içeren matris yapısından dolayı çok sayıda iş-yaşam dengesi göstergesi üretilmesi mümkün olmaktadır. Toplam iş yükü sadece Zaman Kullanım Araştırmasından elde edilebilen göstergelerden biridir ve erkeklerdeki durumun tersine çalışan kadınların ücretli çalışma sürelerine ek olarak ücretsiz çalışmaya çok zaman ayırdıkları için en çok iş yüküne sahip oldukları bulunmuştur. Bu sebeple, karar alıcıların Türkiye’deki iş-yaşam dengesi üzerine yeni politikalar geliştirmek için Zaman Kullanım Araştırmasından faydalanmaları önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Araştırma Yöntemleritr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.embargo.lift2022-11-25T11:06:55Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record