Show simple item record

dc.contributor.advisorÖtgün, Cebrail
dc.contributor.authorYıldırım, Doğancan
dc.date.accessioned2020-11-05T12:50:31Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-08-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23100
dc.description.abstractIn this report, the applications produced in the context of place-artwork integrity have been examined with reference to the history of art and today's dynamics from past to present. The place-artwork integration, which we can base on the foundations back to the first communities ever lived, gained its meanings by the attitudes it developed against art institutions in the 1960s. In the beginning, the place-artwork integration, which is a language of expression limited to the physical components of the space, has transformed over time, by taking the subjects of the place in socio-economic, social and historical meanings. In this transformation process, it has intertwined with other art practices such as land art, conceptual art, body art, installation, and often the role of the viewer in the practices is considered important. Since mutual belonging in the work-place integration is a must, the work is what gives meaning to the space and the space is what gives meaning to the work. For this reason, while establishing a relationship with the historical and social meanings of the space, physical conditions are taken into consideration. In this report, applications have been made in the context of place-artwork integrity. These applications were materialized in places such as public space, corporate space, and virtual environment. In applications, empirical importance was given and many art practices were used.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYertr_TR
dc.subjectMekana özgültr_TR
dc.subjectMekantr_TR
dc.subjectNesnetr_TR
dc.subjectYer yapıt bütünleşikliğitr_TR
dc.subject.lcshGenel olarak sanattr_TR
dc.titleYer Yapıt Bütünleşikliğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu raporda, yer-yapıt bütünleşikliği bağlamında üretilen uygulamalar geçmişten günümüze kadar sanat tarihi ve günümüz dinamikleri referans alınarak incelenmiştir. Temellerini ilk topluluklara kadar dayandırabileceğimiz yer-yapıt bütünleşikliği, bugünkü anlamlarını 1960’larda sanat kurumlarına karşı geliştirdiği tavırlarla kazanmıştır. İlk başlarda mekânın fiziksel bileşenleriyle sınırlı anlatım dili olan yer-yapıt bütünleşikliği zamanla yerin sosyo-ekonomik, toplumsal, tarihsel gibi anlamlarını da konu edinerek dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşüm sürecinde yeryüzü sanatı, kavramsal sanat, beden sanatı, enstalasyon gibi diğer sanat pratikleri ile iç içe geçmiş ve çoğu zaman uygulamalarda izleyicinin rolü önemsenmiştir. Yer-yapıt bütünleşikliğinde karşılıklı aidiyet söz konusu olduğundan mekâna anlamı kazandıran yapıt, yapıta anlamı kazandıran mekandır. Bu nedenle mekânın tarihsel, toplumsal gibi anlamlarıyla ilişki kurulurken fiziksel koşulları göz önünde bulundurulur. Bu raporda yer-yapıt bütünleşiklği bağlamında uygulamalar yapılmıştır. Bu uygulamalar kamusal alan, kurumsal mekân, sanal ortam gibi yerlerde gerçekleştirilmiştir. Uygulamalarda deneyselliğe önem verilmiş ve birçok sanat pratiği kullanılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-11-05T12:50:31Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeimagetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record