Show simple item record

dc.contributor.advisorAttar, Mustafa Aykut
dc.contributor.authorKarimova, Shokhida
dc.date.accessioned2020-10-02T07:32:32Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-08-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22863
dc.description.abstractThe need to measure social well-being of a society has gained the same importance as the estimation of national wealth, since many have started to notice that national wealth is not efficiently used in the benefit of the society. Until 2014, there were no indices that have captured the most vital aspects of the social welfare without interacting with any existing economic attributes. Our analysis uses the most recent data of Social Progress Index to investigate these inefficiencies through the stochastic frontier model. Due to the short time variation, we have applied a twostage estimation procedure of the JMLS technique. We find that these inefficiencies are impacted by exogenous factors, such as culture, history and geography. Each society can be distinguished by religious beliefs, geographical location, historical traces, and for that reason, these factors impact the societal well-being. We conclude that, Sub-Saharan African countries demonstrate the highest inefficiency levels due to their colonial history, geographical features and religious beliefs. Besides, we also estimate that this continent has the highest ethno-linguistic division, causing considerable negative deviations from the frontier line. Still, most of the countries are so driven around economic prosperity, that inefficiency levels vary noticeably compared to the inefficiency variations in real GDP per capita levels. It is apparent that at similar GDP levels, these countries may experience very different social progress levels.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSocial progress indextr_TR
dc.subjectGlobal stochastic frontier
dc.subjectInefficiency
dc.subjectWealth distribution
dc.subjectSocial well-being
dc.subjectModernization
dc.subject.lcshİktisat tarihi ve iktisadi işlemlertr_TR
dc.titleThe Global Social Progress Frontiertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBir toplumun sosyal refahını ölçme ihtiyacı aynı önemi kazanmıştır. milli servetin tahmini olarak, çoğu kişi ulusal zenginliğin zenginlik toplumun yararına verimli bir şekilde kullanılmamaktadır. 2014 yılına kadar yoktu sosyal refahın en hayati yönlerini yakalayan endeksler mevcut herhangi bir ekonomik özellik ile etkileşim. Analizimiz en son bu verimsizlikleri araştırmak için Sosyal İlerleme Endeksi verileri stokastik sınır modeli. Kısa zaman varyasyonu nedeniyle, iki kademe uyguladık JMLS tekniğinin tahmin prosedürü. Bu verimsizliklerin kültür, tarih ve coğrafya gibi dış faktörlerden etkilenir. Her biri toplum dini inançlar, coğrafi konum, tarihi izler ve bu nedenle bu faktörler toplumsal refahı etkiler. Biz Sahra Altı Afrika ülkelerinin en yüksek verimsizliği gösterdiği sonucuna varmak Sömürge tarihi, coğrafi özellikleri ve dini inançları nedeniyle seviyeler. Ayrıca, bu kıtanın en yüksek etno-dilbilimine sahip olduğunu tahmin ediyoruz. sınır çizgisinden önemli ölçüde olumsuz sapmalara neden olur. Yine de çoğu Ülkelerin% 90'ı ekonomik refah etrafında öylesine hareket ediyor ki, verimsizlik seviyeleri kişi başına reel GSYİH'deki verimsizlik varyasyonlarına kıyasla önemli ölçüde farklılık gösterir seviyeleri. Açıktır ki, benzer GSYİH seviyelerinde, bu ülkeler çok farklı sosyal ilerleme seviyeleri.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-10-02T07:32:32Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record