Show simple item record

dc.contributor.advisorEmmungil Karamanoğlu, Serap
dc.contributor.authorKoç, Deha
dc.date.accessioned2020-09-25T13:06:27Z
dc.date.issued2020-09-15
dc.date.submitted2020-09-10
dc.identifier.citationArslan, Ahmet. (2018). İlkçağ Felsefe Tarihi (Aristotales). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Arslan, Ahmet. (2019). İlkçağ Felsefe Tarihi (Helenistik Dönem Felsefesi: Epikurosçular, Stoacılar, Septikler). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Arslan, Ahmet. (2019). İlkçağ Felsefe Tarihi (Plotinos, Yeni Platonculuk Ve Erken Dönem Hıristiyan Felsefesi). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Antmen, Ahu. (2017). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık. Aiskhylos. (2018). Zincire Vurulmuş Prometheus. ( Azra Erhat& Sabahattin Eyüboğlu, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Bataille, Georges. (2016). Edebiyat Ve Kötülük. (Ayşegül Sönmezay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Baudrillard, Jean. (2018). Şeytana Satılan Ruh. (O. Adanır, Çev.). İstanbul: DoğuBatı Yayınları. Badiou, Alain. (2016). Etik – Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme. (Tuncay Birkan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Chul, Han, Byung. (2018). Şiddetin Topolojisi. (Dilek Zaptçıoğlu, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Cömert, Bedrettin. (2015). Mitoloji Ve İkonografi. Ankara: De Ki Yayınları. Dostoyevski, Fyodor Mihayloviç. (2018). Karamazov Kardeşler. (Nihal Yalaza Taluy, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Eagleton, Terry. (2017). Kötülük Üzerine Bir Deneme. (Şenol Bezci, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. Grimal, Pierre. (2012). Yunan ve Roma Mitoloji Sözlüğü. (Sevgi Tamgüç, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Gılgamış Destanı. (2018). (Sait Maden, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Harari, Yuval Noah. (2019). Hayvanlardan Tanrılara Sapiens. (Ertuğrul Genç, Çev.). İstanbul: Kolektif Yayınları. Holland, Crosley Kevin. (2018). İskandinav Mitolojisi. (Simge Kaytan, Çev.). İstanbul: Say Yayıncılık. Kant, Immanuel. (2015). Seçilmiş Yazılar. (Nejat Bozkurt, Çev.). İstanbul: Sentez Yayıncılık. Kaprow, Allan. (2016). Düzenlemeler, Ortamlar ve Oluşumlar’dan. Charles Harrison, Paul Wood (Ed.). 1900-2000 Değişen Fikirler Antolojisi, s. 759-765. İstanbul: Küre Yayınları. Lewitt, Sol. (2016). Kavramsal sanatla ilgili paragraflar. Charles Harrison, Paul Wood (Ed.). 1900-2000 Değişen Fikirler Antolojisi, s. 892-895. İstanbul: Küre Yayınları. Neiman, Susan.(2006). Modern Düşüncede Kötülük – Alternatif Bir Felfese Tarihi, (Ayhan Sargüney, Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Platon. (2018). Devlet. (Sabahattin Eyüboğlu & M.Ali Cimcoz, Çev.), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Russell, Jeffery Burton. (2017). Şeytan. (Elif Çelik, Çev.). Ankara: Panama Yayıncılık. Sears, Kathleen. (2019). Mitoloji 101. (Ekin Duru, Çev.). İstanbul: Say Yayınları. Vassaf, Gündüz. (2018). Cehenneme Övgü. ( Zehra Gencosman, Ömer Madra, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. Yasa, Metin. (2016). Tanrı ve Kötülük. Ankara: Elis Yayınları. Yaran, Cafer Sadık. (2016). Kötülük ve Teodise. İstanbul: Vadi Yayınları. Wikipedia. Erişim: 7.6.2020. https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_history Artspace. David Medalla. Pandora’nınKutusu/Cosmic Pandora Micro-Box. Erişim:25.01.2020. https://www.artspace.com/magazine/art_101/book_report/icarus-prometheus-pandora-10-famous-contemporary-artworks-based-on-myth-55374 Mymodernmet. Mel Bochner: Blah, Blah, Blah. Erişim: 25.01.2020. https://mymodernmet.com/text-art-masters/ Mymodernmet. Barbara Kruger, I shop therefore i am. Erişim: 25.01.2020. https://mymodernmet.com/text-art-masters/ Mymodernmet. Christopher Wool, Apocalypse Now. Erişim: 25.01.2020. https://mymodernmet.com/text-art-masters/ Wikiart. Joseph Kosuth: Art as Idea as Idea, Water. Erişim: 13.6.2020. https://www.wikiart.org/en/joseph-kosuth/titled-art-as-idea-as-idea-water Wikipedia. Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Europa’nın Kaçırılışı/The Abduction of Europa. Erişim: 17.02.2020. https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rembrandt_Abduction_of_Europa.jpg Wikipedia. Francisco José de Goya y Lucientes. Çocuklarını Yiyen Satürn/Saturn Devouring His Son. Erişim: 23.01.2020. https://en.wikipedia.org/wiki/File:Francisco_de_Goya,_Saturno_devorando_a_su_hijo_(1819-1823).jpg Wikimedia. Peter Paul Rubens. Zincire Vurulmuş Prometheus/Prometheus Bound. Erişim:17.01.2020. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Peter_Paul_Rubens_-_Prometheus_Bound.jpg Wikipedia. Peter Paul Rubens. The Rape of the Daughters of Leucippus/Leucippus’un kızlarının tecavüze uğraması. Erişim: 17.01.2020. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Rape_of_the_Daughters_of_Leucippus#/media/File:Peter_Paul_Rubens_&_Jan_Wildens_-_De_ontvoering_van_de_Dochters_van_Leucippus.jpg Wikimedia. Nicolas Sébastien Adam, Zincire Vurulmuş Prometheus/ Prometheus Bound. Erişim:8.6.2020. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Prometheus_Adam_Louvre_MR1745_edit_atoma.jpg Wikidata. Peter Paul Rubens, Çocuklarını Yiyen Satürn/Saturn Devouring His Son. Erişim: 23.01.2020. https://www.wikidata.org/wiki/Q6122115#/media/File:Rubens_saturn.jpg Walkerart. Lawrence Weiner, Bits & Pieces Put Together to Present a Semblance of a Whole, 2005. Erişim: 12.6.2020. https://walkerart.org/collections/artworks/bits-and-pieces-put-together-to-present-a-semblance-of-a-wholetr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22828
dc.description.abstractMythology is the whole myth that has made sense and shaped the life of humanity for millennias. The person who has been trying to make sense of himself and his environment since his existence, has integrated the various beliefs with his life, eliminated the need for emotional warm up and found strength and solace to survive the difficulties that left him helpless. These difficulties were addressed in various periods of history, sometimes with the personification of a "devil" at the level of imagination, and sometimes with the concept of "evil", to be defined and grounded on a comprehensible meaning ground. The fictional characters and events that stand out with their evil qualities have contributed to the process of making sense of the environment in which they live, but they constitute an important part of the mythological literature. Evil is an important field of thought for philosophy, and in its content it is present and running in the content of various beliefs. Evil, which is a meaning step where thought and belief is nurtured throughout history, with the effect of its strong relationship with mythology, has been an effective and continuous source for artistic production. In this thesis, the events and characters in ancient mythology are dealt with in the context of their relationship with moral evil and plastic examples of these events and characters interpreted by artists in various periods are examined. Following a theoretical research and analysis that examines the adventure of the concept of moral evil with mythology in the history of art, a series of applications have been carried out in which the relationship of moral evil and mythology is central.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMitolojitr_TR
dc.subjectKötülük
dc.subjectKötülük problemi
dc.subjectAhlâk
dc.subjectResim
dc.subjectSanat
dc.subject.lcshResim sanatıtr_TR
dc.titleAntik Dönem Mitolojilerinde Ahlâki Kötülüğün Görsel Yansımalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetMitoloji, bin yıllardır insanlığın yaşamını anlamlandıran ve biçimlendiren söylenceler bütünüdür. Varoluşundan bu yana kendisini ve çevresini anlamlandırmaya çalışan insan, çeşitli inanışları yaşamıyla bütünleyerek, duygusal ısınma ihtiyacını gidermiş ve onu çaresiz bırakan zorluklar karşısında ayakta kalabilmek üzere güç ve teselli bulmuştur. Bu zorluklar, tarihin çeşitli dönemlerinde, tanımlanmak ve kavranabilir bir anlam zemininde temellendirilmek üzere kimi zaman muhayyile düzeyinde bir ‘şeytan’ kişileştirmesiyle, kimi zaman ise "kötülük" kavramlaştırmasıyla ele alınmıştır. Kötücül nitelikleriyle öne çıkan kurgusal karakterler ve olaylar, insanın yaşadığı çevreyi anlamlandırma sürecine katkı sağlamış olmakla birlikte, mitolojik literatürün önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Kötülük, felsefe için önemli bir düşünce alanı olmakla birlikte, içeriği itibariyle, çeşitli inanışların muhtevasında mevcut ve işlek vaziyettedir. Düşüncenin ve inanışın, tarih boyunca beslendiği bir anlam basamağı olan kötülük, mitolojiyle olan güçlü ilişkisinin de etkisiyle, sanatsal üretim için de etkili ve sürekli bir kaynak olmuştur. Bu tez kapsamında, antik dönem mitolojilerindeki olaylar ve karakterler, kötülüğün ahlâki yönleriyle ilişkileri bağlamında ele alınmış ve bu olaylar ve karakterlerin, çeşitli dönemlerde sanatçılar tarafından yorumlanan plastik örnekleri irdelenmiştir. Kötülük kavramının mitolojiyle ilişkisinin sanat tarihindeki serüvenini inceleyen teorik bir araştırma ve çözümlemeye müteakiben, kötülük ve mitoloji ilişkisinin merkezde olduğu bir dizi uygulama gerçekleştirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-09-25T13:06:27Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeimagetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record