Show simple item record

dc.contributor.advisorEmmungil Karamanoğlu, Serap
dc.contributor.authorBegiç, meltem
dc.date.accessioned2020-09-25T12:45:19Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-09-10
dc.identifier.citationAgamben, Giorgio. (2004). Auschwıtz’den Artakalanlar Tanık ve Arşiv (A. İ. Başgül, Çev.). Ankara: Bağımsız Kitaplar. Altunok, Özlem. (2015). Sınırları Aşmak, IstanbulArtNews. s.17. Erişim: 19.06.2020. http://www.rampaistanbul.com/wp-content/uploads/2015/01/2015.01-Istanbu-Art-NewsSinirlari-Asmak-Ozlem-Altunok.pdf Arkeofili. Eller Mağarası. Erişim: 17.08.2020, https://arkeofili.com/tarih-oncesidonemden-11-magara-sanati/ Arkeofili. Yunanistan’da Bulunan Homeros’un Odysseia Destanından 13 Dizeyi İçeren Kil Tablet. Erişim: 19.03.2020, https://arkeofili.com/homerosun-destaninin-yazdigi-tabletbulundu/ Aytimur, Görkem Raşit. (2019). Theodor Adorno ve Walter Benjamin’de Sanat Eserinin Doğası, (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe (Sistematik Felsefe ve Mantık) Anabilim Dalı, Ankara. Baransel, Zeynep. (2011). Umumi Mahremiyet – Bir Tracey Emin Portresi, e-skop. 20.05.2020.https://www.e-skop.com/skopbulten/umumi-mahremiyet-%E2%80%93-birtracey-emin-portresi/409 Baudelaire, Charles. (2003). Modern Hayatın Ressamı (A. Berktay, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. Benjamin, Walter. (2015). Estetize Edilmiş Yaşam, Sanattan Savaş ve Siyasete Alman Faşizminin Kuramları (Ü. Oskay, Çev.). İstanbul: Der Yayınları. Benjamin, Walter. (2019). Pasajlar (A. Cemal, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Benjamin, Walter. (2014). Son Bakışta Aşk (N. Gürbilek, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Benjamin, Walter. (2011). Tek Yön, (T. Turan, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Berger, John. (2013). G. (T. Uyar. Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Berger, John. (2016). Görme Biçimleri (Y. Salman, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Brooks, Peter. (2016). Psikanaliz ve Hikâye Anlatıcılığı (H. Demir Atay-H. Atay, Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. Canan Şenol. Finally You Are İn Me. 23.04.2020, http://www.cananxcanan.com/ Canan Şenol. See No Evil, Speak No Evil, Hear No Evil. 23.04.2020, http://www.cananxcanan.com/ Curatorsintl.org.09.08.2019.https://curatorsintl.org/exhibitions/the_storyteller Çelik, Güney. (2014). Van Gogh’tan Mektuplar I “Patates Yiyenler” (De Aardappeleters). Sanat Karavanı.10.04.2020. https://sanatkaravani.com/van-goghtan-mektuplar-1-patatesyiyenler-de-aardappeleters/ Dani Karavan. Walter Benjamin Anıtı. 13.04.2020, https://www.danikaravan.com/portfolio-item/spain-passages-homage-to-walter-benjamin/ Demir, Duygu. (2013). Gülsün KARAMUSTAFA ve Arabesk, Saltonline.06.03.2020. https://saltonline.org/tr/2076/gulsun-karamustafa-ve-arabesk Döğer, Dilîn. (2016). Marina Abramovic. Great Wall. Gaia Dergi.23.04.2020. https://gaiadergi.com/marina-abramovic/ Durukan, Abdulhadi. (2014). Paleolitik Dönemden Mö 1. Binyılın Ortalarına Kadar Duvar Resimleri, Atatürk Üniversitesi, Arkeoloji Anabilim Dalı, Erzurum. Durukan, Abdulhadi. (2014). Paleolitik Dönemden MÖ 1. Binyılın Ortalarına Kadar Duvar Resimleri. Atatürk Üniversitesi-Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi.13.03.2020. http://earsiv.atauni.edu.tr/xmlui/handle/123456789/978 Eagleton, Terry. (2013). Walter Benjamin ya da Bir Devrimci Eleştiriye Doğru (F. B. Aydar, Çev.). İstanbul: Agora Kitaplığı. Eco, Umberto. (2016). Yorum ve Aşırı Yorum (K. Atakay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Edvard Munch. Hasta Çocuk. 23.04.2020, https://www.e-skop.com/skopbulten/umumimahremiyet-%E2%80%93-bir-tracey-emin-portresi/409 En.wikipedia.org. 26.08.2019. https://en.wikipedia.org/wiki/Storytelling Felix Gonzalez Torres. Untitled. 23.04.2020, https://www.artnews.com/art-inamerica/features/together-apart-63056/ Foster, Hal. (2017). Yeni Kötü günler (F.B. Aydar, Çev.). İstanbul: Küy Yayınları. Frida Kahlo. The Broken Column. 23.04.2020, https://resimbiterken.wordpress.com/2014/04/25/frida-kahlonun-the-broken-column-eseri/ Fulford, Robert. (2014). Anlatının Gücü- Kitle Kültürü Çağında Hikâyecilik (E. Kardelen, Çev.). İstanbul: Kolektif Kitap Bilişim ve Tasarım. Kurt, Cüneyt. (2018). Canan Şenol’un Çalışmalarında Kadın Kimliği, genderi.org. Erişim: 10.01.2020.http://genderi.org/xezer-universiteti-erciyes-universiteti-v2.html?page=222 Gönüllü, Açelya Betül. (2017). Resimsel “Anlatı Sanatı” Yapıları Üzerine. İdil, 6/34, s. 1749. Görenek Beyaz, Gülderen. (2017). Bilinen İlk Resimlerden Günümüze Resim Sanatında Siyah. İdil Dergisi,6/39, s.3327. Gülsün Karamustafa. Kuryeler. 25.04.2020, https://saltonline.org/tr/664/atolye-ipucugulsun-karamustafa Güven, Merve. (2015). Yugoslavya’nın Çığlığı; Marina Abramovic, Academia, 05.10.2019. https://www.academia.edu/20969075/Yugoslavyan%C4%B1n_%C3%87%C4%B1%C4% 9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_Marina_Abramovi%C3%A7 Hararı Noah, Yuval. (2015). Hayvanlardan Tanrılara Sapiens (E. Genç, Çev.).İstanbul: Kolektif Kitap. Haeussler.ca.04.04.2020. https://haeussler.ca/projects/ou_topos_1989.html Iris Haussler. Ou Topos-Wien. 10.04.2020, https://haeussler.ca/projects/ou_topos_1989.html Jacques- Louis David. Marat’ın Ölümü. 20.04.2020, https://www.tarihlisanat.com/maratinolumu-jacques-louis-david/ J. Ong, Walter. (2013). Sözlü ve Yazılı Kültür- Sözün Teknolojileşmesi (S. Postacıoğlu Banon, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Kalkan, Nur Kübra. Marat’ ın Ölümü- Jacques- Louis David, Tarihlisanat.10.03.2020. https://www.tarihlisanat.com/maratin-olumu-jacques-louis-david/ Karakullukcu, Bayram. (2018). Gelenekselden Dijitale Pazarlama 4.0 Bağlamında Transmedya Hikâyeleştirme: Masumiyet Müzesi Örneği.23. Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, Kocaeli. s.262-278. Erişim: 28.08.2020. Kargın, Gürsel. (2015). Albrecht Dürer. Dua Eden Eller. İndigodergisi. 23.04.2020. https://indigodergisi.com/2015/12/albrecht-durer-dua-eden-eller/ Kaplan, Akif Mehmet. (2018). Çağdaş Türk Sanatında Göç, Yersiz Yurtsuzlaşma Olgusunun Gülsün Karamustafa Sanat Çalışmaları Üzerinden İncelenmesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 5/29, s. 318-319. Çullu, Ozan Kemal. (2015). Gerçeküstü Portrelerin Sıradışı Ressamı: Salvador Dali. Gaigadergi, 01.09.2020 https://gaiadergi.com/gercekustu-portrelerin-siradisi-ressami-salvador-dali/ Leonardo Da Vinci. Son Akşam Yemeği. 23.04.2020, https://www.tarihlisanat.com/sonaksam-yemegi/ Manguel, Alberto. (2013). Okumanın Tarihi (F. Elioğlu, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Marina Abramovic. Balkan Baroque. 23.04.2020, http://www.azizmsanat.org/2017/03/20/sinirsizligin-kesistigi-tabular-marina-abramovicfirat-tunabay/ Mathew Brady. Subay Grubu. 5. ABD Süvari. c. 1863. 12.04.2020, https://mymodernmet.com/mathew-brady-civil-war-photos/ Mijingo. Erişim: 03.09.2020.https://mijingo.com/blog/information-is-cheap Okyay, Cemil. (2010). Ellerimde Anlatılar. İstanbul: Mühür Kitaplığı. Örkün, Berkant. (2018). Jack Goody’nin Kavramsal Dünyasında Mit, Destan, Efsane Ve Masal, Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 11/22, s.127-140. Pablo Picasso. Guernica. 19.04.2020, https://www.tarihlisanat.com/picasso-ve-guernicakubizm/ Parın, Kamil. (2017). Anlatıbilim: Anlatı Teorisi El Kitabı. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, s. 70. Erişim: 01.04.2020. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akaded/issue/33275/367150 Sadık, Celil. Son Akşam Yemeği-Leonardo da Vinci. Tarihlisanat. Erişim: 12.04.2020. https://www.tarihlisanat.com/son-aksam-yemegi/ Salvador Dali. Portrait of My Dead Brother. 20.04.2020, http://www.leblebitozu.com/bilmeniz-gereken-12-surrealist-ressam-ve-tablolari/ Sanat Karavanı. Erişim: 28.03.2020. https://sanatkaravani.com/van-goghtan-mektuplar-1- patates-yiyenler-de-aardappeleters/ Storytellingturkiye. Erişim: 12.11.2019. http://www.storytellingturkiye.com/gunluk/neden-hikaye-anlatalim/ Şengel, Deniz. (2015). Düşkün İkona: Gülsün Karamustafa’nın Sanatına RetorikYaklaşım1981-1992. Saltonline.org, s.42,43. Erişim: 26.04.2020. https://saltonline.org/tr/1158/duskun-ikona-gulsun-karamustafanin-sanatina-retorikyaklasim-1981-1992 Şengünalp, Caner. (2018). Klasik Anıt Heykel Mantığının Dani Karavan Ekseninde Plastik Mekâna Dönüşümü, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 0/41, s. 37-38- 39-41-42. Thompson, Paul. (1999). Geçmişin Sesi Sözlü Tarih (Ş. Layıkel, Çev.).İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Vincent Van Gogh. Patates Yiyenler.20.04.2020, https://tr.wikipedia.org/wiki/Patates_Yiyenler Yılmaz, Nalan. (2008). Vincent Van Gogh'un 'Patates Yiyenler' Adlı Resmi, Lebriz. s.1,2. Erişim: 10.04.2020. http://lebriz.com/pages/lsd.aspx?lang=TR&sectionID=0&articleID=176&bhcp=1/ Yılmaz Üner, Pınar. (2010). Canan Şenol’un Yapıtlarından Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Okuması, Yedi, DEÜ GSF Dergisi,4, s. 126-129-130. Youtube Tr. Erişim: 12.01.2020. https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=MoHCR8nshe8&feature=emb_log o Wikipedia. Erişim: 29.03.2020. https://en.wikipedia.org/wiki/Oral_storytelling Wikipedia.III. Louis Aile Ağacı, Württemberg Dükü. Erişim: 17.03.2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Genealogy Wikipedia. Republic of Letters. Erişim: 20.03.2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Letters Wikiwand. Erişim: 04.04.2020. https://www.wikiwand.com/en/Iris_H%C3%A4ussler#/Major_Hyper-real_Installations Witte, Bernd. (2018). Walter Benjamin (M. Tüzel, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22827
dc.description.abstractIn the emergence of the concept of the story, which is the essence of the research, the pieces of life that have leftstrikingmarks on me and my memory have played a role. The fragileaspect of my life and others' life experiences, the effects of stories on me causedto my researchesabout the relationshipbetween art and story and the existence of my works in the context of visual arts. The story has beenone of the oldestmethods of conveyingthingsforgenerations. Whenwefocus on its historical adventure, the story, which plays an active role in the tendency of people toconvey their lives, experiences and allvalues, makesits existence alive byincorporating new techniques in everyperiod. The story, which has continueditscycle in the life-death-life axis, has beenequipped with new techniques in everyperiod such as before oral culture, oral culture and writtenculture, digitalage, and thesetechniques have beendiversified with new forms that function as the memory of the story. In the research, the effects of the historical adventure of the story and the lives that make up stories on my own and people are examined. The works including true life experience concepts such as autobiographical memories, gender, war, marginalization, pain, melancholy, are examined in the context of art and artist. As a form of existence, the stories those form me, make sense of my life and the place I define myself exist in my artistic practices. My artistic practices, which I have integrated, shaped and made sense of with pieces of visual, auditory objects and thoughts collected from different times and places are presented with their analysis.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectToplumtr_TR
dc.subjectBellektr_TR
dc.subjectResimtr_TR
dc.subjectHikayetr_TR
dc.subject.lcshGenel olarak sanattr_TR
dc.titleYaşamsal Bir Kolaj-Köşebaşı Hikayeleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırmanın özünü oluşturan hikâye kavramının ortaya çıkmasında, benliğimde ve belleğimde vurucu izler bırakan yaşantı parçaları rol oynamıştır. Yaşamımın ve bazı yaşantıların kırılgan yönü, hikâyelerin üzerimde bıraktığı etkiler, sanat ve hikâye ilişkisi üzerine incelemeler yapıp, bu incelemeler sonucunda görsel sanatlar bağlamında ürettiğim çalışmalarımın var olmasına sebebiyet vermiştir. Hikâye nesiller boyunca bir şeyleri iletmenin en eski yöntemlerinden biri olmuştur. Tarihsel serüvenine odaklandığımızda, geçmişten günümüze insanların yaşantılarını, tecrübelerini, tüm değerlerini aktarma eğiliminde etkin rol oynayan hikâye, her dönemde yeni teknikleri bünyesinde bulundurarak varlığını canlı kılmaktadır. Yaşam- ölüm- yaşam ekseninde döngüsünü sürdürmüş olan hikâye, sözlü kültür öncesi, sözlü kültür ve yazılı kültür, dijital çağ olmak üzere her dönemde yeni tekniklerle donanmış ve bu teknikler hikâyenin belleği işlevi gören yeni formlarla çeşitlenmiştir. Araştırmada hikâyenin tarihsel serüveninin ve hikâyeler oluşturan hayatların, benliğim ve insanlar üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Otobiyografik anılar, toplumsal cinsiyet, savaş, ötekileşme, acı, melankoli gibi yaşanmışlık içeren kavramlarla oluşturulmuş yapıtlar, sanat ve sanatçı bağlamında incelenmiştir. Bir var olma biçimi olarak, yaşamın içinde kendimi biçimlendirip, anlamlandırıp, tanımladığım yer olan hikâyeler sanatsal uygularımda varlığını sürdürmektedir. Farklı zaman ve mekânlardan toplanmış görsel, işitsel, nesne ve düşünce parçalarıyla bütünleştirdiğim, biçimlendirip, anlamlandırdığım sanatsal uygulamalarım çözümlemeleriyle sunulmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-09-25T12:45:19Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeimagetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record