Show simple item record

dc.contributor.advisorAteş, İsmail
dc.contributor.authorBatur, Rıfat
dc.date.accessioned2020-09-25T12:17:28Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-08-31
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22824
dc.description.abstractArtificial and natural forms are the source of the existence of art. In particular, these two structures are the anatomical forms that we can define as the machine which are tools for understanding and transforming nature and the part of living things. There is a dialectical relationship in this existential context between this form duality, which can be defined as mechamorphy and anatomy. While the theoretical study conducted within the scope of the thesis focuses on revealing the dialectical relationship of the polar polarity duality, the application studies aim to turn this dialectical relationship into artistic form. The evolution of machines historically and the relationship of the body with these new forms are reflected in works of art. However, advances in technology have made the boundaries separating the machine and the body uncertain, and these two conflicting forms have transformed the mechamorphy and anatomy into a harmonic build. This build is also a new form of life that can be described as a dialectical synthesis. The process of transforming the thesis into form in art consists of the searches for plastic starting from this new life form. Within the scope of the thesis, which focuses on the dialectical relationship of mechamorphy and anatomy, firstly, the philosophical bonds of the dialectical relationship between man and machine are examined, then how the mechamorphic and anatomical forms are handled in art and the reflections of this dialectical association to contemporary artists with the new possibilities offered by todays technology. In line with these researches and investigations, plastic analyzes and analyzes were carried out with dialectical approaches based on the conceptual and formal contrast of mechamorphy and anatomy.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMekamorfitr_TR
dc.subjectAnatomi
dc.subjectDiyalektik
dc.subjectMakine
dc.subjectSanat
dc.subjectResim
dc.subject.lcshResim sanatıtr_TR
dc.titleDiyalektik Bağlamda Mekamorfi ve Anatomitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetYapay ve doğal formlar sanatın varoluşuna kaynaklık etmektedir. Bu iki yapı özelde doğayı anlama, dönüştürme aracı olan makine ve canlıya ait parça olarak tanımlanan anatomik formlardır. Mekamorfi ve anatomi olarak ifade edilen bu form ikiliği arasında varoluşsal bağlamda diyalektik bir ilişki vardır. Tez kapsamında yapılan teorik çalışma zıt kutuplu biçim ikiliğinin diyalektik ilişkisini ortaya koymaya odaklanırken, uygulama çalışmaları bu ilişkiyi diyalektik imgeye dönüştürmeyi amaçlar. Tarihsel olarak makinelerin geçirdiği evrim ve bedenin bu yeni formlarla ilişkisi sanat eserlerine de yansır. Ancak teknolojide yaşanan gelişmeler, makine ve bedeni birbirinden ayıran sınırları belirsiz hale getirmiş ve bu iki çatışmalı biçimi mekamorfi ve anatomiyi harmonik bir yumağa dönüştürmüştür. Bu yumak aynı zamanda diyalektik açıdan bir sentez olarak tanımlanabilecek yeni bir yaşam formudur. Tezin sanatta biçime dönüştürme süreci bu yeni yaşam formundan yola çıkan plastik arayışlardan oluşmaktadır. Mekamorfi ve anatominin diyalektik ilişkisine odaklanan tezin kapsamında insan ve makine arasındaki diyalektik ilişkinin felsefik bağları incelenmiş, ardından mekamorfik ve anatomik biçimlerin sanatta nasıl ele alındığı ve bu diyalektik birlikteliğin günümüz teknolojisinin sunduğu yeni olanaklarla çağdaş sanatçılara yansımaları analiz edilmiştir. Araştırmalar ve incelemeler doğrultusunda mekamorfi ve anatominin kavramsal ve biçimsel zıtlığından yola çıkan diyalektik yaklaşımlarla plastik çözümlemeler ve analizler yapılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-09-25T12:17:28Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record