Show simple item record

dc.contributor.advisorDokak, Hüsnü
dc.contributor.authorGümgüm, Rezzan
dc.date.accessioned2020-09-25T10:30:33Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-08-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22820
dc.description.abstractThis research called “Trace of The Everyday Life” was shaped with a critical approach to our daily lives by taking art-life unity into its center within the framework of art practices carried out in urban. The context of the research is based on Henri Lefebvre's concept of ‘everyday life’and everyday life criticism. Everyday life is perceived as ordinary, routine daily practices such as eating, drinking, dressing, bathing, sleeping, etc that we repeat everyday. However, there is a difference in meaning between "daily life" and "everyday life”. ‘Daily’ implies stereo typed, routine life practices while ‘everyday life' corresponds to an abstract reality in which the individual is directed and occupied. Everyday life is something that cannot be grasped and limited, although it seems simple and ordinary. Everyday life which is familiar, repetitive and perceived superficially, is actually the field of a structure dand planned program. Changing the imposed daily life depends on the holistic critique of everyday life. Dada and later avant-garde art movements such as Surrealist, Fluxus, Cobra, Lettrist, and Situationist International that emphasized the unity of life and art, using art as a tool to transform social consciousness and everyday life. Especially the situationist movement aimed to build a free and creative future for all urban areas with various artistic practices. In this study, the traces of everyday life have been traced through critical art practices that overflow into the streets, street and square maps of personal and collective experiences, practices of removing borders drawn by walking in the city, and various artistic practices that remind some of the traumatic events experienced in the past. In this study, the possibilities of creating another everyday life and contributing to the construction of the human being himsel fand his city were explored through art practices. Keywords: Everyday life, Henri Lefebvre, situationist international, public art, performance.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectGündelik hayattr_TR
dc.subjectHenri Lefebvre
dc.subjectSituasyonist enternasyonel
dc.subjectKamusal sanat
dc.subjectPerformans
dc.subject.lcshGörsel sanatlartr_TR
dc.titleGündelik Hayatın İzini Sürmektr_TR
dc.title.alternativeTrace of the Everyday Lifetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozet“Gündelik Hayatın İzini Sürmek” adlı bu çalışma, merkezine sanat-hayat birlikteliğini alarak gündelik hayata eleştirel bir yaklaşımla kentin içinde yapılan sanat pratikleri çerçevesinde şekillenmiştir. Araştırmanın referansı Henri Lefebvre’nin gündelik hayat kavramı ve gündelik hayat eleştirisidir. Gündelik hayat denilince ilk akla gelen yemek, içmek, giyinmek, yıkanmak, uyumak vb. gibi her gün tekrarladığımız sıradan, rutin gündelik pratiklerdir. Ancak “gündelik” ile “gündelik hayat” arasında anlam farkı vardır. “Gündelik”, kalıplaşmış, rutin yaşamsal pratikler bütününe; “gündelik hayat” ise bireyin yönlendirildiği, meşgul edildiği soyut bir gerçekliğe karşılık gelir. Gündelik hayat, basit ve sıradan görünmesine rağmen kavranamaz ve sınırları belirlenemez olandır. Aşina olunan ve tekrarlanan, yüzeysel olarak algılanan gündelik hayat aslında yapılandırılmış, planlı bir programın alanıdır. Dayatılmış gündelik hayatı değiştirmek gündelik hayatın bütünsel eleştirisine bağlıdır. Hayat-sanat birlikteliğini vurgulayan dada ve sonrasında sürrealist, fluxus, coBrA, letrist ve situasyonist enternasyonel gibi avangard sanat hareketleri toplumsal bilinci ve gündelik hayatı dönüştürmede sanatı hem amaç hem araç olarak kullanmıştır. Bu çalışma özellikle üzerinde durduğu situasyonist hareketin tüm kent alanlarını, özgür ve yaratıcı geleceği çeşitli sanatsal pratiklerle inşa etme çabasına işaret etmektedir. Çalışmada gündelik hayatın izi, sokağa taşan eleştirel sanat pratiklerinde, kişisel ve kolektif deneyimlerin sokak ve meydan haritalarında, kent içinde yürüme eylemi ile çizilen sınırları ortadan kaldırma pratiklerinde ve geçmişte yaşanan kimi travmatik olayları hatırlatan çeşitli sanatsal pratikleri aracılığıyla sürülmüştür. Çalışmada başka bir gündelik hayatı mümkün kılmanın ve insanın kendini, kentini inşasına katkı sağlamanın sanatsal ifade olanakları araştırılmıştır. Anahtar sözcükler: Gündelik hayat, Henri Lefebvre, situasyonist enternasyonel, kamusal sanat, performans.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess