Show simple item record

dc.contributor.advisorEfe, Mehmet Önder
dc.contributor.authorPolat, Leyla
dc.date.accessioned2020-09-17T10:28:48Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-06-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22697
dc.description.abstractTechnology, that cannot be prevented and reaches unbelievable points in the light of science, maintains a modern and technological era by offering great convenience to people in their lives. Smart Systems, Applications, and Solutions, that entered our lives with the Internet of Things, which is the technology of our age, brings a new dimension to social life at this point. The concept of Smart City, which has entered into our lives in recent years, is one of the most important examples that can be given in this regard as a large framework containing so-called intelligent systems. With this thesis, it was asked to be a guiding guide in the implementation of ideas about smart cities. Within the context of this study, it is provided to access information such as what kind of technologies should be used in the projects to be developed for smart cities and which standards should be adhered to in these technologies. Studies, researches that are related to Smart Energy, Smart Transportation, Smart Health, Smart Waste and Smart Building, which are disconnectedly and disorganizedly in the iv academical literature, have been brought together and presented as a single whole. Different points of view are evaluated by considering the challenges experienced and to be experienced in the specified smart city components. Case study is applied in this thesis in that Konya Metropolitan Municipality is handled as a smart city sample in our country and the pros and cons of the city are determined. At the same time, it is aimed to use this thesis in the emergence of relevant models for the implementation of ideas planned to be made by both public and private enterprises. For these topics, interviews were conducted with related companies and various calculations were made on the efficiency of smart systems based on real data. As a result, the positive effects of smart solutions in different smart city components to all humanity and management and their benefits are presented as a whole.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSmart citytr_TR
dc.subjectSmart energy
dc.subjectSmart transportation
dc.subjectSmart health
dc.subjectSmart systems
dc.subjectSmart waste management
dc.titleAnalysis of Smart City Technologiestr_TR
dc.title.alternativeAkıllı Şehir Teknolojilerinin İncelenmesi
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖnüne geçilemeyen ve bilimin ışığında akıl almaz noktalara erişen teknoloji, insanlara hayatlarında büyük kolaylıklar sunarak modern ve teknolojik bir çağ yaşatmaktadır. Çağımızın teknolojisi olan Nesnelerin İnterneti sayesinde hayatımıza giren Akıllı Sistemler, Uygulamalar, Çözümler ise bu noktada toplumsal yaşama yeni bir boyut getirmektedir. Son yıllarda hayatımıza giren Akıllı Şehir kavramı ise akıllı olarak adlandırılan sistemlerin bulunduğu büyük bir çerçeve olarak bu konudaki verilebilecek en önemli örneklerden birisidir. Yapılan bu tez çalışması ile akıllı şehir konusundaki fikirlerin hayata geçirilmesinde bir yol gösterici rehber niteliği taşıması istenmiştir. Bu tez vasıtası ile akıllı şehir için geliştirilecek projelerde ne tür teknolojilerin kullanılması gerektiği, bu teknolojilerde hangi standartlara bağlı kalınması gerektiği gibi bilgilere erişimin kolaylığı sağlanmaktadır. Literatürde dağınık halde bulunan Akıllı Enerji, Akıllı Ulaşım, Akıllı Sağlık, Akıllı Atık ve Akıllı Bina çalışmalarının, bir araya getirilerek tek bir bütün halindeki sunumu gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte getirilerinin aksine Belirtilen alanlarda yaşanılan ve yaşanılacak olan sorunlar ele alınarak farklı bakış açısı da ii değerlendirilmektedir. Ülkemizde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehir olarak örnek alındığı tez çalışmasında vaka analizi uygulanmakta, şehrin artı ve eksileri belirlenmektedir. Aynı zamanda hem kamu hem de özel işletmeler tarafından yapılması planlanan uygulama fikirleri için ilgili modellerin ortaya çıkışında bu tezin de göz önüne alınarak kullanılması hedeflenmektedir. Adı geçen başlıklar için ilgili kurumlar ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, gerçek veriler üzerinden akıllı sistemlerin verimliliği konusunda çeşitli hesaplamalar yapılmıştır. Sonucunda ise farklı akıllı şehir bileşenlerindeki, akıllı çözümlerin tüm insanlığa ve yönetime olan olumlu etkileri ve sağladıkları yararlar bir bütün halinde sunulmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-09-17T10:28:48Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record