Show simple item record

dc.contributor.advisorAydos, Murat
dc.contributor.advisorKara, İlker
dc.contributor.authorTahıllıoğlu, Erşan
dc.date.accessioned2020-09-17T10:26:11Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-06-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22689
dc.description.abstractThe number of advanced malware, which have been released, has increased substantially year after year with the increase in the use of information systems. Due to the ransomware programs, which we have frequently heard of in recent years, the effects of malware have drawn attention. The detection and prevention of malware before resulting in destructive effects have been a subject of research. Malware detection methods are inadequate for detecting the sophistical malware to which methods such as code obfuscation and packing have been applied. Portable executable files (PE) leave some traces in the memory, and this allows for examining the behavior of the malware by security experts. In this thesis, malware were researched in detail, the studies conducted to detect malware were examined and a new method was proposed to detect the sophisticated malware and potential zero-day attacks. The proposed method in this study, dumped the memory patterns of the malicious process and then visualized them as RGB images in different dimensions. The visualized memory dump data enabled the use of computer vision methods. With the GIST and HOG global descriptors, which are frequently used in the field of computer vision, feature extraction was performed over the created images and vectors were obtained as a result of this process. These vectors were classified with XGBoost, J48, Support Vector Machine, SMO, Random Forest machine learning algorithms. In this study, the success of the visualization technique and different machine learning algorithms in detecting malware was analyzed. According to the results of the study, the highest accuracy was obtained when the visualization method with the fixed width of 4096 was used. The success rate of this method was found to be 96.39%. This study shows that the method proposed in the thesis can be effective in detecting malware.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMalware analysistr_TR
dc.subjectMalware visualization
dc.subjectMemory analysis
dc.subjectMachine learning
dc.titleAn Enhanced Approach for Malware Detectıon By Utılızıng Computer Vısıon and Memory Forensıctr_TR
dc.title.alternativeBilgisayarlı Görü ve Bellek Analizinden Yararlanılarak Zararlı Yazılım Tespiti için Gelişmiş Bir Yaklaşım
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetYayınlanan gelişmiş zararlı yazılım sayısı, bilgi sistemlerinin kullanımındaki artışla beraber yıldan yıla ciddi bir şekilde artmıştır. Son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz ransomware yazılımından dolayı zararlı yazılımların neden olabileceği etkiler konusu dikkatleri çekmiştir. Zararlı yazılımlar, yıkıcı etkilere neden olmadan önce tespit edilip, önlenebilmesi araştırma konusu olmuştur. Geçmiş önerilen zararlı yazılım tespit yöntemleri, kod karmaşıklaştırma ve paketleme gibi yöntemler uygulanmış gelişmiş zararlı yazılımları tespit etmekte yetersiz kalmaktadır. Çalıştırılabilir dosyalar bellek üzerinde bir takım izler bırakmaktadır ve bu durum uzmanlar tarafından zararlı yazılımların davranışını incelemeye imkan sağlamaktadır. Bu tez çalışmasında, zararlı yazılımlar detaylı bir şekilde araştırılmış, zararlı yazılımları tespit etmek için yapılan çalışmalar incelenmiş ve gelişmiş zararlı yazılımları ve potansiyel sıfır gün saldırısını tespit etmeye yarayan yeni bir yöntem önerilmiştir. Bu çalışmada önerilen yöntem ile zararlı yazılımların bellek üzerinde bıraktığı izler elde edilip, ardından renkli olarak farklı boyutlarda görselleştirmiştir. Görselleştirilen bellek verileri, bilgisayarlı görü yöntemlerinden faydalanılmasını sağlamıştır. Bilgisayarlı görü alanında sıklıkla kullanılan GIST ve HOG küresel tanımlayıcılarıyla, oluşturulan resimler üzerinden özellik çıkarımı yapılmıştır ve bu işlem sonucunda vektörler elde edilmiştir. Bu vektörler XGBoost, J48, Destek Vektör Makinası, Sıralı Minimal Optimizasyon, Rassal Orman Makina öğrenmesi algoritmaları ile sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada görselleştirme tekniğinin ve farklı makina öğrenmesi algoritmalarının zararlı yazılım tespitindeki başarısı analiz edilmiştir. Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, en yüksek başarı oranı 4096 sabit genişlik görselleştirme yöntemi kullanıldığında elde edilmiştir. Bu yöntemin başarı oranı %96,39 olarak bulunmuştur. Bu çalışmasında tezde önerilen yöntemin zararlı yazılımları tespit etmekte etkili olabileceğini göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-09-17T10:26:11Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record