Show simple item record

dc.contributor.advisorAltıntaş, Prof. Dr. Kerim Hakan
dc.contributor.authorBaş, Kemal
dc.contributor.authorBaş, Kemal
dc.date.accessioned2020-09-10T08:22:51Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-08-24
dc.identifier.citationBaş, K. (2020). T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının 2017 Yılı Trafik Kaza Kayıtlarının Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi).tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22629
dc.description.abstractIn this descriptive study, The Road Traffic Accident Reports of Fire Department of Ankara Metropolitan Municipality were evaluated. The universe of the research consisted of all the reports of traffic accidents which the Ankara Fire Department intervened between 01.01.2017-31.12.2017. In accordance with the purpose of the research, the reports for traffic accidents were rearranged. A review was carried out at the Fire Research and Statistics Unit in order to examine the reports. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 25 program was used for data entry and analysis. The number and percentage distributions of the recorded variables, mean, median, standard deviation and minimum/maximum values were calculated for the continuous variables. Chi-Square test was used to compare differences between groups. In the research, 1452 accident reports were examined. Yenimahalle was the district with the highest number of accident reports (n=192, 13.2%) and where the accidents occurred (n=202, 14.0%). During the year, accidents were most common in the summer months (n = 397, 27.7%), on Saturdays (n = 255, 17.8%) and between 18.00-23.59 pm (n=416, 29.0%). 63.2% (n=905) of the accidents involved only the injured, 31.3% (n=449) involved only material damage, 4.2% (n=61) involved both injuries and fatalities, 1.3% of (n= 9) involved only fatalities. 23.6% (n = 733) of the people involved in the accident were not physically affected as far as health was concerned, 72.1% (n = 2243) were injured and 4.3% (n = 134) were found dead. Of those affected by the accident, 59.7% (n=1856) were male, 20.4% (n=633) were female, 17.8% (n=555) were unnamed and 2.1% were those who cannot be determined by name. It was determined that 47.4% of the vehicles involved in the accident were single-vehicle, 75.9% of the people driving the vehicle were the owner of the vehicle and 93.6% of the accident vehicles were private vehicles. As a result of the analysis, there was no statistically significant differencetr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectİtfaiyetr_TR
dc.subjectTrafik kazasıtr_TR
dc.subjectMüdahaletr_TR
dc.subject.lcshHalk sağlığıtr_TR
dc.titleT.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının 2017 Yılı Trafik Kaza Kayıtlarının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tanımlayıcı çalışmada Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İtfaiye birimlerinin 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında müdahale ettiği trafik kazası raporları incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Ankara ilinde görev yapan itfaiye personelinin 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında müdahale ettiği trafik kazalarına ait tüm raporlar oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına uygun olarak trafik kazaları için tutulan raporlar yeniden düzenlenmiştir. Raporları incelemek için Yangın Araştırma ve İstatistik biriminde inceleme yapılmıştır. Veri girişi ve analizinde “Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 25” programı kullanılmıştır. Analizlerde kayıt altına alınan değişkenlere ait sayı ve yüzde dağılımları, sürekli değişkenler için ortalama, ortanca, standart sapma ve en küçük/en büyük değerler hesaplanmıştır. Gruplar arası farkları karşılaştırmada İki Yönlü Ki-Kare Testi kullanılmıştır. Araştırmada 1452 kaza raporu incelenmiştir. Yenimahalle en fazla kaza ihbarının yapıldığı (n=192, %13,2) ve kazanın gerçekleştiği (n=202 , %14,0) ilçe olarak tespit edilmiştir. Yıl boyunca kazalar en çok yaz ayında (n=397, %27,7), cumartesi günleri (n=255, %17,8) ve 18.00-23.59 (n=416, %29,0) saatleri arasında gerçekleşmiştir. Kazaların %63,1’i (n=905) sadece yaralanmalı, %31,3’ü (n=449) sadece maddi hasarlı, %4,3’ü (n=61) hem yaralanmalı hem ölümlü, %1,3’ü (n=19) sadece ölümlüdür. Kazaya karışan kişilerin %23,6’sı (n=733) kazada sağlık yönünden etkilenmemiş, %72,1’i (n=2243) yaralanmalı, %4,3’ü (n=134) ölü olarak bulunmuştur. Kazadan etkilenenlerin %59,7’sini (n=1856) erkek, %20,4’ünü (n=633) kadın, %17,8’ini (n=555) ismi kaydedilmeyen, %2,1’ini isimden cinsiyet tayini yapılamayanlar oluşturmaktadır. Kazaya karışan araçların %47,4’ünün (n=675) tek araçlı olduğu, %75,9’unun (n=944) aracı kullanan kişinin araç sahibi olduğu ve kazalı araçların %93,6’sının (n=1025) karayolu taşıtı (Hususi) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda trafik kazasının ciddiyeti ile mevsim, ay, gün ve saatler arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentHalk Sağlığıtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-03-15T08:22:52Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record