Show simple item record

dc.contributor.advisorGelbal, Selahattin
dc.contributor.authorDemir, Mehmet Can
dc.date.accessioned2020-08-05T12:48:23Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-06-17
dc.identifier.citationDemir, M. C. (2020). TIMSS 2015 fen duyuşsal özelliklerinin cinsiyet ve bölgelere göre incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22496
dc.description.abstractVarious international and national tests are applied to assess curricula across the world. About 250.000 students’ knowledge and skills are tested via Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). Many international and national comparisons are made with the test results. However, to be able to compare the test results of such a big crowd of people, the test results must not differ because of any other variable but achievement; in short, they must represent the same results of measurement. In the light of this information, the purpose of the study is to examine the measurement invariance of the model of the science affective factors of the 8th graders participated in TIMSS 2015 Turkey which is constructed via Structural Equation Modelling (SEM), among Nomenclature of Territorial Units for Statistics – Level 1 (NUTS-1) regions and genders in Turkey, through Multi-Group Confirmatory Factor Analysis (MG-CFA). The sample of this research consists of 5344 students and the analyses was made by using SPSS 23.0 and AMOS 23.0 softwares. As a result of this study, the model met strict invariance for genders and scalar invariance for regions.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectTIMSStr_TR
dc.subjectFen duyuşsal özellikleritr_TR
dc.subjectYapısal eşitlik modellemesitr_TR
dc.subjectÖlçme değişmezliğitr_TR
dc.subjectÇok gruplu doğrulayıcı faktör analizitr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleTIMSS 2015 Fen Duyuşsal Özelliklerinin Cinsiyet ve Bölgelere Göre İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeAn Examınatıon Of Tımss 2015 Scıence Affectıve Factors Wıth Regard To Gender And Regıonstr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDünya çapında, eğitim programlarının değerlendirilmesi amacıyla birçok uluslararası ve ulusal sınav uygulanmaktadır. Bu sınavlardan biri olan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) ile yaklaşık 250.000 öğrencinin bilgi ve becerileri test edilmektedir. Test sonuçları ile uluslararası ve ulusal düzeyde birçok karşılaştırma yapılmaktadır. Fakat, bu kadar büyük bir kitlenin sonuçlarının anlamlı bir şekilde karşılaştırılabilmesi için sınav sonuçlarının başarıdan farklı bir değişkenden ötürü farklılık göstermemesi, aynı ölçüm sonuçlarını yansıtması gereklidir. Bundan hareketle, araştırma kapsamında TIMSS 2015 Türkiye uygulamasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin fen duyuşsal özellik değişkenlerinden öğrenci anketine verilen yanıtlar kullanılarak Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) aracılığıyla bir model oluşturulmuştur. Daha sonra bu modelin cinsiyet ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 1’e göre Türkiye’de yer alan bölgelere göre ölçme değişmezliği, çok gruplu doğrulayıcı faktör analizi (ÇGDFA) ile incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi TIMSS 2015 Türkiye uygulamasına katılan 5344 öğrenciden oluşmaktadır. Analizler SPSS 23.0 ve AMOS 23.0 programları ile yürütülmüştür. Çalışma sonucunda, oluşturulan modelin cinsiyetler arasında katı değişmezlik koşulunu ancak bölgeler arasında ölçek değişmezliği koşulunu sağladığı gözlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-08-05T12:48:23Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess