Show simple item record

dc.contributor.advisorDenkbaş, Emir Bakitr_TR
dc.contributor.authorUğurlu, Nagihantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:57:41Z
dc.date.available2015-10-15T06:57:41Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2239
dc.description.abstractChitosan nanoparticles were synthesized and bevasizumab was loaded to this chitosan nanoparticles in the present thesis. Characterization of bevacizumab loaded chitosan nanoparticles were made and the size of the bevacizumab loaded chitosan nanoparticles were measured between the range of 80-380 nm in Atomic force microscope and zeta sizer. Drug loading capacity was measured as 38±22.In in vitro studies it was observed that amount of drug release was increased after fifth day of injection and continued during 3 weeks. In vivo studies of these bevacizumab loaded chitosan nanoparticle were studied. Loaded nanoparticles were injected as subtenon injections to rabbit eyes. No infectious or inflamatory reactions were developed during follow up period. Immunohistochemical sections showed some degree transport of bevacizumab loaded chitosan nanoparticles transport through sclera. After subtenon bevacizumab loaded chitosan nanoparticle injections serum and vitreus samples were obtained from the rabbits at first, third, fifth and seventh days. The values compared to those of rabbits that were applied free subtenon bevacizumab injection. Elevation of vitreus bevacizumab levels were observed earlier in bevacizumab loaded chitosan nanoparticle injected rabbits compared to free bevacizumab injected rabbits. Serum bevacizumab levels of bevacizumab loaded chitosan nanoparticle injected rabbits were lower that those of free bevacizumab injected rabbits.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectChitosantr_TR
dc.titleNanoteknoloji Bazlı İlaç Taşıma Sistemlerinin Göze İlaç Uygulamalarında, Transkleral Geçiş Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/291tr_TR
dc.contributor.departmentoldNanoteknoloji ve Nanotıptr_TR
dc.description.ozetBu tez kapsamında, kitosan nanopartiküller sentezlenerek ve bu nanopartiküllere bevasizumab yüklenmiş ve bevasizumab yüklü kitosan nanopartiküllerin karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Atomik kuvvet mikroskobu ve zeta sizer ile yapılan ölçümlerde bevasizumab yüklü kitosan nanopartiküllerin boyutları 80-380 nm olarak ölçülmüştür. İlaç yükleme verimi 38±22 olarak hesaplanmıştır. Hazırlanan bevasizumab nanopartiküllerin in vitro salım çalışmaları yapılmıştır. Yüklü nanopartiküllerin 3 haftalık izleminde, ilaç salımının 5. günden sonra artmaya başladığı ve izlem yapılan 3 hafta boyunca ilaç salımının devam ettiği izlenmiştir. İn vivo çalışmalarda, yüklü nanopartiküller tavşan gözlerine subtenon olarak enjekte edilmiştir. Enjeksiyon sonrası takip süresinde herhangi bir enfeksiyon veya inflamatuar reaksiyon gelişmemiştir. İmünohistokimyasal incelemelerde yüklü nanopartiküllerin sklera duvarında bir miktar ilerlediği gözlemlenmiştir. Bevasizumab yüklü nanopartikül enjekte edilen deney hayvanlarından enjeksiyon sonrası 1, 3, 5 ve 7. gün alınan örneklerde vitreus serum ve vitreus bevasizumab düzeyleri ölçülmüş ve serbest bevasizumab enjekte edilen gözlerden alınan örnekle karşılaştırılmıştır. Yüklü nanopartikül enjekte edilen gözlerde vitreus bevasizumab konsantrasyonunun, serbest bevasizumab enjekte edilen gözlere oranla daha erken yükseldiği izlenmiştir.Yüklü nanopartikül enjekte edilen grupta serum bevasizumab konsantrasyonunun serbest bevasizumab enjekte edilen gruba oranla daha düşük olduğu gözlenmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record