Show simple item record

dc.contributor.advisorEryurt, Mehmet Ali
dc.contributor.authorNibogore, Gloria
dc.date.accessioned2020-06-19T11:44:58Z
dc.date.issued2020-06-11
dc.date.submitted2020-02-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22358
dc.description.abstractThe women's empowerment is an important social determinant for describing women's abilities and capacities in society. Over past decades the various research has focused on the relationship between infant mortality and health aspects while neglecting the possible social aspects and related effects on infant mortality. This study aims to fill the gap in research on the impacts of women's empowerment and health policy on infant mortality in Rwanda, as well as to discover the relationship between two components, and various variables include bio-demographic, socio-economic, environmental, media exposure, health care, and nutrient deficiency variables that accompany infant mortality, health policy, and women's empowerment. The data source used in this study come from three main standards Rwanda Demographic and Health Surveys (RDHS 2005/2010 and 2015).Principle Component Analysis was used to create women's empowerment index. In the study, binary logistic regression analysis was used as the analysis method. In the first two models, the independent effects of women empowerment and health policy period variables were examined, and in the third model, the effects of these two main explanatory variables were examined under the control of all variables related to bio-demographic, socio-economic, environmental, media use, health care, and nutritional deficiency. The findings of the study discovered the impacts of women's empowerment and health policy on infant mortality. It was found that women's empowerment reduced infant mortality by 1.47 times, and the health policy that started to be implemented in 2005 was 2.34 times. The study includes important findings on the effects of bio-demographic, socio-economic, environmental, media use, healthcare, and nutritional variables on infant mortality in Rwanda.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherNüfus Etütleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectWomen’s empowermenttr_TR
dc.subjectHealth policy
dc.subjectInfant mortality
dc.subjectRwanda
dc.subjectKadının güçlendirilmesi
dc.subjectSağlık politikası
dc.subjectBebek ölümleri
dc.subjectRuanda
dc.titleWomen's Empowerment and Infant Mortality in Rwanda: The Period of 2005 - 2015 Health Sector Policiestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKadının güçlendirilmesi, kadınların toplumdaki yeteneklerini ve kapasitelerini tanımlamak için önemli bir sosyal belirleyicidir.Geçtiğimiz on yıllar boyunca çeşitli araştırmalar, bebek ölümleri ve sağlık boyutu arasındaki ilişkiye odaklanırken, olası sosyal yönleri ve bebek ölümleri üzerindeki ilgili etkileri de ihmal etti. Bu çalışmanın amacı, kadınların güçlendirilmesi ve sağlık politikasının Ruanda'daki bebek ölümleri üzerindeki etkileri hakkındaki araştırmalardaki boşluğu doldurmanın yanı sıra iki bileşen arasındaki ilişkiyi araştırmak ve çeşitli biyo-demografik, sosyo- ekonomik, çevresel, medyaya maruz kalma, sağlık hizmetleri ve besin yetersizliği, bebek ölümleri ve kadınların güçlendirilmesine eşlik eden değişkenlerdir. Bu çalışmada kullanılan veri kaynağı üç ana 2005, 2010 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen üç Ruanda Nüfus ve Sağlık Araştırması’ndan gelmektedir (RDHS 2005, 2010 ve 2015). Kadının güçlendirilmesi endeksini oluşturmak için Temel bileşen analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada analiz yöntemi olarak binary lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. İlk iki modelde kadının güçlendirilmesi ve sağlık politikası dönemi değişkenlerinin bağımsız etkilerine bakılmış, üçüncü modelde ise bu iki ana açıklayıcı değişkenin etkisine biyo-demografik, sosyo-ekonomik, çevresel, medya kullanımı, sağlık bakımı ve besin yetersizliği ile ilişkili tüm değişkenlerin kontrolü altında bakılmıştır Çalışmanın bulguları, kadınların güçlendirilmesi ve sağlık politikasının bebek ölümleri üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmıştır. Kadının güçlendirilmesinin bebek ölümlerini 1.47 kat, 2005 yılında uygulanmaya başlanan sağlık politikasının ise 2.34 kat azalttığı bulunmuştur. Çalışma, biyo-demografik, sosyo-ekonomik, çevresel, medya kullanımı, sağlık hizmetleri ve besin değişkenlerinin Ruanda’da bebek ölümleri üzerindeki etkilerine dair önemli bulguları içermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentNüfus Bilimtr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.embargo.lift2021-01-21T11:44:58Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record