Show simple item record

dc.contributor.advisorAktuğ, Mustafa Salim
dc.contributor.authorGücer, Sedef
dc.date.accessioned2020-06-18T06:57:37Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-05-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22352
dc.description.abstractWomen who have been struggling since the 1790’s started the feminist movement. With this movement, the image and body of woman got started to be used more in the foreground with social problems. The image of woman in general art history has always been one of the basic building blocks of art. Over time, the image of woman has also changed in the field of art. The subject of recurring image of woman always appears in art with renewed forms, metaphoric elements and usage patterns. In modern art, social, religious and cultural problems were handled by feminist artists, and the image of woman was used with different techniques from different perspectives. The image of woman showed variety in these uses. In this thesis study, which is carried out under the name of "Woman as Feminine Imagery", in the first part feminist history was discussed and a short trip to the history was taken. İn the second part the ways and interpretations of feminist artists' use of feminity and female images in terms of modern art history are examined. The image of the woman was examined with artist resumes and works. Besides the artist resumes and works, images of feminity and women are examined. In the third part, a personal life story has been written up to the individual and the self, and the works made were examined and explained in terms of the image of woman in a social and artistic context. "What have they done?" and "What have I done?" based on the questions, a thesis has been created.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectModern sanattr_TR
dc.subjectFeminizmtr_TR
dc.subjectFeminist sanattr_TR
dc.subjectKadın imgesitr_TR
dc.titleDişil İmge Olarak Kadıntr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet1790’lardan bu yana mücadele içerisinde olan kadınlar, feminist hareketi başlatmışlardır. Bu hareketle beraber sanatta da kadın imgesi, bedeni toplumsal sorunlarla beraber daha çok ön planda kullanılmaya başlanmıştır. Genel sanat tarihinde kadın imgesi her zaman sanatın temel yapıtaşlarından biri olmuştur. Zaman geliştikçe kadın imgesi sanat alanında da değişiklik göstermiştir. Yineleyen kadın imgesi konusu, yenilenen formlar, metaforik öğeler ve kullanım şekilleriyle sanatta her zaman karşımıza çıkmaktadır. “Dişil İmge Olarak Kadın” adı altında yürütülen bu tez çalışmasında, birinci bölümde Feminist düşünce ve tarihi ele alınmış, tarihe küçük bir yolculuk yapılmıştır. İkinci bölümde modern sanat tarihi açısından feminist sanatçıların kadınlık ve kadın imgelerini kullanım şekilleri ve yorumlamaları ele alınıp, incelenmiştir. Üçüncü bölümde; kişisele, öz benliğe inilerek öz yaşam öyküsü yazılmış, yapılan eserleri toplumsal ve sanatsal bağlamda kadın imgesi açısından incelenmiş ve açıklanmıştır. Modern sanatta kadın imgesi nasıl ifade edilmiş? ve “Öz” e dönerek; kadın imgesi nasıl kullanılmış? sorularından yola çıkarak tez oluşturulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-06-18T06:57:38Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeannotationtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record