Show simple item record

dc.contributor.advisorBilginer, Ozan
dc.contributor.authorSemerci, Kardelen
dc.date.accessioned2020-03-12T13:46:57Z
dc.date.issued2020-02-21
dc.date.submitted2019-12-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22281
dc.description.abstractIn the master's degree report titled “Visual Memory and Collage“; the historical definition of modernism, the examination of the modern concept by different thinkers, and the explanation of the ideas expressed on the critique of modern art, and their reflections in the art are mentioned. Within the scope of this study, Collage is considered as a break from modernism and the answers to the questions of how collage was formed and how it was born were tried to be given. The ideas of the Avant-garde and Cubist painters who think that the logic of extreme individualization and centralization put forward by modernism is destruction are mentioned. It is stated that the artwork, which lost the claim of being whole, has a fragmented structure and that these pieces are forms that have been freed. With this situation, the logic evolved towards the freedom of memory and the combination of Visual Memory pieces taken from life by the Collage method has been put forward. The pieces of Visual Memory are explained with certain concepts and examples are given by artists who use memory and Collage methods. The works produced during the analysis process of using Collage as a form of expression under the title of Visual Memory by making use of the sensations and all kinds of information experienced during this artwork were carried out simultaneously with the concepts considered. While examining concepts like content, their expressions and forms were considered, a connection was tried to be established between meaning and form, and some of the visuals were loaded with meanings other than their own meanings. In the context of visual memory, it is illustrated according to the desired concept to be explained, without any technical limitation in terms of its suitability to the structure of the memory. The relationship between these studies and the eclectic structures was found to strengthen the meaning. All the works to be done in this study tried to reflect their own reality and formed the discourse.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKolajtr_TR
dc.subjectGörsel hafıza
dc.subjectAvangar
dc.subjectDada
dc.subjectModern
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleGörsel Hafıza ve Kolajtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet“Görsel Hafıza ve Kolaj” isimli Yüksek Lisans Çalışması Raporunda; modernizmin tarihsel tanımı, modern kavramının farklı düşünürler tarafından irdelenmesi, aynı zamanda modern sanatın eleştirisi üzerine beyan edilmiş fikirlerin açıklaması yapılmış ve tüm bunların sanattaki yansımalarına değinilmiştir. Bu çalışma kapsamında, modernizmden bir kopuş olarak Kolaj ele alınmış, Kolaj’ın neden doğduğu nasıl şekillendiği sorularının cevabı verilmeye çalışılmıştır. Modernizmin ortaya koyduğu aşırı bireyselleşme ve merkezileşme mantığının bir yıkım olduğunu düşünen ve bu eleştiriye dahil olan Avangard ve Kübist ressamların fikirlerinden bahsedilmiştir. Bütün olma iddiasını yitiren sanat eserinin parçalı bir yapıya sahip olduğu ve bu parçaların özgürlüğe kavuşan formlar olduğu yönünde fikir beyan edilmiştir. Bu durumla birlikte hafızanın özgürleşmesi ve Kolaj yöntemi ile hayattan alınan Görsel Hafıza parçalarının bir araya getirilmesine doğru evirilen mantık ortaya konulmuştur. Görsel Hafıza parçaları belirli kavramlarla açıklanmış, hafızayı ve Kolaj yöntemini kullanan sanatçılardan örnekler verilmiştir. Bu sanat çalışması süresince deneyimlenen duyumlardan ve her türlü bilgiden yararlanarak Görsel Hafıza başlığı altında bir ifade biçimi olarak Kolaj’ ı kullanmanın çözümlenme sürecinde üretilen işler, düşünülen kavramlarla eş zamanlı yapılmıştır. Kavramları içerik olarak incelerken, ifadeleri ve biçimleri üzerine düşünülmüş, anlam ve biçimi arasında bağ kurulmaya çalışılmış, görsellerin bir kısmına kendi anlamları dışında anlamlar yüklenmiştir. Görsel hafıza bağlamında, hafızanın yapısına uygun olması bakımından teknik bir sınırlama getirilmeksizin, anlatılmak istenilen kavrama göre resmedilmiştir. Buradaki çalışmaların birbiriyle olan ilişkisi, parçalı ve eklektik yapıların anlamı güçlendirecek yapılar olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada yapılacak bütün işler kendi gerçekliğini yansıtmaya çalışmıştır ve söylem oluşturmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-03-12T13:46:57Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record