Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirkasımoğlu, Nihan
dc.contributor.authorTaşer, İrem Nur
dc.date.accessioned2020-03-03T08:44:20Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-01-10
dc.identifier.citationTaşer, İ.N. (2020). Annelerin çocuklarının eğitimlerine sundukları desteğin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22237
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to measure whether students’ sexes, grades, number of siblings, birth order, the mothers’ ages, occupational status and level of education effect mothers’ support for their children’s’ education. Within this framework, the support was divided into three dimensions called “Mother’s Attention and Support”, “Mother’s Teacher Role at Home” and “Motivating the Student and Gathering External Support” and each factors’ effect on each dimension was measured. A questionnaire was conducted on middle school students from years five, six, seven and eight during the academic year of 2018-2019 in Ankara. The data was analysed on the Statistical Package for the Social Sciences 23 (SPSS) program according to the descriptive survey model by using techniques like percentage, frequency as well as gap analysis tests. The findings were interpreted with the help of tables. The mothers’ support doesn’t differ according to students’ sexes. Mothers’ support doesn’t differ according to students’ grades and number of siblings in “Mother’s Attention and Support” and “Mother’s Teacher Role at Home” whereas the support differs according to their birth order in “Mother’s Attention and Support”. The mothers of the students who study at fifth and sixth grades support more than the mothers’ of the students who study at seventh and eighth grades, and the mothers of those who are the only child or have one sibling support more than the mothers of those who have more siblings. Mothers of the children who were born as the only or the first child support more. Mothers’ support doesn’t differ according to their ages. On the other hand, mothers’ occupational status and education level are factors that cause significant difference; working mothers and mothers with higher level of education support their children’s’ education more.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAnnenin eğitime desteğitr_TR
dc.subjectAnnenin eğitime katkısıtr_TR
dc.subjectEğitime sunulan destektr_TR
dc.subjectAnnenin eğitime katılımıtr_TR
dc.subjectEğitime katılımtr_TR
dc.titleAnnelerin Çocuklarının Eğitimlerine Sundukları Desteğin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada annelerin çocuklarının eğitimlerine sundukları desteğin düzeyi, cinsiyet, sınıf, kardeş sayısı, doğum sırası, annenin yaşı, çalışma durumu ve eğitim düzeyine göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediği irdelenmiştir. Annelerin çocuklarının eğitimlerine desteği “Annenin İlgisi ve Desteği”, “Annenin Evdeki Öğretmen Rolü” ve “Dışarıdan Destek Alma ve Öğrenciyi Özendirme” olmak üzere üç boyutta incelenmiştir. Ankara’da, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 384 ortaokul öğrencisine “Annenin Çocuğun Eğitimine Sunduğu Destek Ölçeği” uygulanmıştır. Veriler Sosyal Bilimler için İstatistik Paket Programı 23’te yüzde, frekans ve fark testleri ile analiz edilmiştir. Anne desteğine ilişkin öğrenci görüşleri öğrencinin cinsiyetine göre anlamlı bir fark göstermemektedir. Annenin İlgisi ve Desteği” ve “Annenin Evdeki Öğretmen Rolü” boyutlarında sınıf ve kardeş sayısına göre “anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. “Annenin İlgisi ve Desteği” boyutundaki görüşler doğum sırası ve sınıfa göre farklılaşmaktadır. Beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin, tek çocuk olan veya bir kardeşi olan öğrencilerin ve ailenin ilk çocuğu olan öğrencilerin anneleri diğerlerine göre daha çok destek sağlamaktadır. Annenin yaşı, çocuğun desteğe ilişkin algılarında farklılık yaratmamaktadır. Ancak, annenin çalışma durumu ve eğitim düzeyi “Annenin İlgisi ve Desteği” ve “Annenin Evdeki Öğretmen Rolü” boyutlarında anlamlı fark yaratmaktadır. Çalışan anneler ile eğitim düzeyi yüksek olan anneler, çalışmayan ve eğitim düzeyi düşük olanlara göre daha fazla destek sağlamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-03-03T08:44:21Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess