Show simple item record

dc.contributor.advisorSoltanov, Kamaltr_TR
dc.contributor.authorKallı, Kerimetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:55:15Z
dc.date.available2015-10-15T06:55:15Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2218
dc.description.abstractIn this dissertation, the solvability, uniqueness and long-time behavior of solution of the nonlinear diffusion-convection equation with 3. type boundary condition have been investigated. Firstly, when the initial condition is zero, the problem is investigated in sublinear, linear and super linear cases, depending on the nonlinear part. In these three cases, for the solvability of the solution, sufficient conditions are obtained. Under these conditions, existence of the generalized solution is proved using a general theorem. When the initial condition is nonzero, the existence of the generalized solution is proved in sublinear, linear and super linear cases using the same method. Additionally, the uniqueness of the solution is investigated.Finally, when equation and boundary condition are homogeneous, some results are obtained on the behavior of the solution. Then, in the nonhomogeneous, autonomous case, the existence of the absorbing sets in two different spaces are proved.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectDiffusion-convection equationtr_TR
dc.titleBir Sınıf Doğrusal Olmayan Difüzyon-Konveksiyon Denklemlerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2014/1110tr_TR
dc.contributor.departmentoldMatematiktr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, doğrusal olmayan difüzyon-konveksiyon tipli denklem için konulmuş 3.sınıf sınır değer probleminin çözülebilirliği, çözümün tekliği ve davranışı incelenmiştir. Önce, problem başlangıç koşulu sıfır iken, lineer olmayan kısma bağlı olarak alt lineer, lineer ve üst lineer durumlarda incelenmiştir. Bu üç durumda, problemin genelleşmiş çözümünün varlığı için katsayı fonksiyonları üzerine yeterli koşullar bulunmuştur. Bu koşullar altında genel bir teorem kullanılarak genelleşmiş çözümün varlığı ispatlanmıştır. Daha sonra, başlangıç koşulu sıfırdan farklı iken, alt lineer, lineer ve üst lineer durumlarda problemin genelleşmiş çözümünün varlığı, aynı yöntemle ispatlanmıştır. Ayrıca, üst lineer durumda problemin genelleşmiş çözümünün tekliği incelenmiştir. Son olarak, denklem ve sınır koşulunun homojen olduğu durumda, problemin çözümünün davranışı üzerine sonuç elde edilmiş; problemin homojen olmayan, otonom durumunda ise iki farklı uzayda yutan kümenin varlığı gösterilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record