Show simple item record

dc.contributor.advisorTütüncü, Derya Keskintr_TR
dc.contributor.authorKaleboğaz, Berketr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:55:14Z
dc.date.available2015-10-15T06:55:14Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2211
dc.description.abstractOur main goal in this dissertation is to investigate semi-projective modules, direct projective modules and SGQ-projective modules, which are generalizations of quasi-projective modules and to discover new properties and new characterizations of these modules.In the first chapter,we give preliminary notions and some results.The second chapter is devoted to semi-projective modules.We study some basic properties of such modules and provide some new characterizations.In the third chapter, we define SGQ-projective modules.Some properties of this modules and its endomorphism rings are studied.In the fourth chapter, we first investigate some connections between the notions of epi projectivity, epi K-projectivity, epi K*-projectivity.Chapter 5, is concerned with modules over formal triangular matrix rings.In this last chapter, our results focus on relative projectivity and lifting properties of modules.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectOre domaintr_TR
dc.titleSome Generalizations of Quasi-Projective Modulestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2014/1633tr_TR
dc.contributor.departmentoldMatematiktr_TR
dc.description.ozetBu tezin amacı quasi-projektif modüllerin genellemeleri olan semi-projektif modülleri, direk projektif modülleri ve SGQ-projektif modülleri incelemek ve bu modüllerin yeni karakterizasyonlarını anlamaktır.İlk bölümde,temel kavramlar ve bazı sonuçlar verilmiştir.İkinci bölüm, semi-projektif modüllerle ilgilidir. Bu modüllerin temel özellikleri ve bazı yeni karakterizasyonları çalışılmıştır.Üçüncü bölümde, SGQ-projektif modüller tanımlanmıştır. SGQ-projektif modüllerin ve onun endomorfizmalar halkasının bazı özellikleri çalışılmıştır.Dördüncü bölümde, öncelikle epi projektiflik, epi K-projektiflik, epi K*-projektiflik kavramları aralarındaki bağlantılar incelenmiştir. Daha sonra yarıbasit halkalar quasi-epi K-projektif ve quasi-epi K*-projektif modüller yardımıyla karakterize edilmiştir.Bölüm 5, formal üçgensel matris halkaları üzerine kurulmuş modüllerle ilgilidir.Bu bölümdeki sonuçlar lifting modüller ve bir modüle göre projektiflik ile ilgilidir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record