Show simple item record

dc.contributor.advisorÖtgün, Cebrail
dc.contributor.authorTatar, Hediye Begüm
dc.date.accessioned2020-02-17T08:23:29Z
dc.date.issued2020-02-07
dc.date.submitted2020-02-03
dc.identifier.citationTatar, Hediye Begüm. "Gerçek Ötesi Mekanlarda Zaman ve Aidiyet", 07.02.2020.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22116
dc.description.abstractThrough technologic developmants, attainableness and speed lead to disruption and disintegration for the today’s human being. Within the scope of this thesis, the feeling of this disruption and disintegration and the process of evolution from truth place to post-truth place are examined expecially emphasising on definiton of the place by reviewing historically the different meanings of the place in art. How the transformation of place into unconscious, which is experiennced and percieved by sense organs and is generated again in mind, is questioned. How place become post-truht places, how this is reflected, changed and questioned at art compositions from past to present and also the concept of post-truth place are analyzed through ideationally and psychologically. This analysing is tried to be presented by art history and art works. To understand the art works presented in this thesis, how psychoanalytic teories which are revealed by psychological researches affect Dada and Surrealism movements is discussed. This discussion is essential in order to understand the subject. Art works in this thesis, the feeling of disruption and disintegration in the today’s human being is described through collage and the evolution from real places to post-truth places is supported by psychological explanations in order to sthrengthen the subject. The importance of place in forming the human’s sense of self and how place is affected by re-creation of place in mind are underlined.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMekan
dc.subjectGerçek
dc.subjectGerçek ötesi
dc.subjectOlağan-olağandışılık
dc.subjectBilinçdışı
dc.subjectDada
dc.subjectGerçeküstücülük
dc.subjectSanat
dc.subjectKolaj
dc.subjectResim
dc.titleGerçek Ötesi Mekanlarda Zaman ve Aidiyettr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırma kapsamında teknolojinin getirisi olan ulaşılabilirliğin ve hızın günümüz insanını parçalanmışlığa götürmesiyle beraber gerçek mekandan, gerçek ötesi mekana doğru evrilen sürecin öyküsel açıklaması bulunmaktadır. Özellikle mekan tanımı üzerinden, sanatın içinde mekanın tarih boyunca edindiği farklı anlamlar incelenerek anlatılmıştır. İnsanın hayatında duyu organlarıyla deneyip algılayarak, zihninde tekrardan oluşturduğu mekanın bilinçdışında nasıl evrildiği sorgulanmaktadır. Mekanın gerçek ötesi mekana geçişi, sanat kompozisyonlarına geçmişten günümüze nasıl yansıdığı, değiştiği ya da sorgulandığı ele alınarak gerçek ötesi kavramının düşünsel ve psikolojik olarak sanat tarihi ve sanat çalışmaları üzerinden incelenmesi yapılmıştır. Tez kapsamında yapılan çalışmaların anlaşılması için öncesinde, psikolojik araştırmaların sonucunda ortaya çıkan psikanalitik teorilerin Dada ve Gerçeküstücülük akımlarını nasıl etkilediğinden bahsedilmesi uygun görülmüştür. Böylelikle anlatılmak istenen konunun, daha iyi anlaşılması için gerekli olan çerçeve oluşmaktadır. Tez kapsamındayapılan sanat çalışmalarında, günümüz insanın yaşamış olduğu parçalanmışlık hissi, kolaj tekniğinden yola çıkarak betimlenmiştir. Gerçek ötesine doğru dönüşüme uğrayan mekanlar, psikolojik bir alt metne dayandırılıp açıklanmaktadır. İnsanın benliğini oluştururken mekanın öneminin ve zihninde tekrar yaratırken mekanı nasıl etkilediğinin üzerinde durulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-02-17T08:23:30Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record