Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzçelik, Hüseyin
dc.contributor.authorKurt Kırtay, Koza
dc.date.accessioned2019-12-31T12:22:54Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-11-25
dc.identifier.citationKURT KIRTAY, Koza. “Anadolu Selçuklu Çinilerindeki Kanatlı Figür Betimlemelerinin Seramik Form ve Yüzeylerde Yorumları”, Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Sanat Çalışması Raporu, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21584
dc.description.abstract‘’The Descriptions of Winged Figure in Anatolian Seljuk’s Tiles and Comments on Ceramic Surface ‘’ consist of 4 main part. ‘’Anatolian Seljuk Period Tile Art and Being Used Figures of Ornament‘’ titled in the first part; Acceptance of Islam and Seljuks artistic perspective who lived on Anatolian are handled. With the passing a permanent life, being attached to its architectural; tile art and being used figures of ornament which are floral motifs, human figures, depictions of legendary presences and animal figures are determined and given point to composotions way of processing, technics and symboli meanings that they are in together and as solo. ‘’Animal Style and of Winged Figures in Anatolian Seljuk’s Tiles‘’ titled in the second part in Anatolian Seljuks, Middle Asia Animal Style was examined on 2 main headline as bird and legendary winged that take part into tiles. With the cultural interactions that come past and symbolic phrases in Seljucks, Before Islam’s and after Islam’s symbolic linkages are presented and confronted with. ‘’Artist who comment today Seljuck Tile Art and Works‘’ titled in third part; They are ranked that Artists themselves and their Works. ‘’Personal comments and Practices‘’ titled in fourth and last part; As a result of investigations having been obtained findings and having been examined winged figures with done ceramic studies that pertain to their symbolic simulacrums and reflecting effects is completed by processing of their creation and commenting of studies. Key words; Anatolian Seljuks, tile, winged figüre, bird, legendary animals.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAnadolu Selçuklularıtr_TR
dc.subjectÇinitr_TR
dc.subjectKanatlı figürtr_TR
dc.subjectKuştr_TR
dc.subjectEfsanevi hayvanlartr_TR
dc.subjectSeramiktr_TR
dc.titleAnadolu Selçuklu Çinilerindeki Kanatlı Figür Betimlemelerinin Seramik Form ve Yüzeylerde Yorumlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozet“Anadolu Selçuklu Çinilerindeki Kanatlı Figür Betimlemelerinin Seramik Form ve Yüzeylerde Yorumları” başlıklı bu çalışma raporu 4 ana bölümden oluşmaktadır. “Anadolu Selçuklu Dönemi Çini Sanatı ve Kullanılan Bezeme Unsurları” başlıklı birinci bölümde; İslamiyet’in kabulü ile Anadolu topraklarında varlık gösteren Selçukluların sanat anlayışı ele alınmıştır. Yerleşik bir hayata geçmeleri ile birlikte, oluşan mimarisine bağlı olarak gelişen çini sanatı ve kullanılan bezeme unsurları olan; bitkisel motifler, insan figürleri, efsanevi varlıklar ve hayvan figürleri tespit edilmiş, birlikte ve tek başlarına yer aldıkları kompozisyonların işleniş biçimleri, teknikleri ve sembolik anlamları üzerinde durulmuştur. “Hayvan Üslubu ve Anadolu Selçuklu Çinilerindeki Kanatlı Figürler” başlıklı ikinci bölümde; Anadolu Selçuklularında, Orta Asya hayvan üslubu, çiniler içerisinde yer alan kuş ve efsanevi kanatlı figürler olarak iki ana başlık altında incelenmiştir. Geçmişten gelen kültürel etkileşimleri ile Selçuklulardaki sembolik ifadeleriyle İslamiyet öncesi, sonrası sembolik bağlantıları ortaya konulmuş ve karşılaştırılmıştır. “Günümüz Selçuklu Çini Sanatını Yorumlayan Sanatçılar ve Eserleri” başlıklı üçüncü bölümde; Sanatçıların kendilerine ve eserlerine yer verilmiştir. “Kişisel Uygulamalar” başlıklı dördüncü ve son bölümde; yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular ile incelenmiş olan kanatlı figürler, ait oldukları sembolik imgeler ve yansıttığı etkiler ile üretilen özgün seramik çalışmaların, oluşum süreçleri ve çalışmaların yorumlanmasıyla tamamlanmıştır. Anahtar Sözcükler; Anadolu Selçukluları, çini, kanatlı figür, kuş, efsanevi hayvanlar.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramik ve Camtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-12-31T12:22:54Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record