Show simple item record

dc.contributor.advisorTatlıdil, Hüseyintr_TR
dc.contributor.authorBursa, Nurbanutr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:52:05Z
dc.date.available2015-10-15T06:52:05Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2113
dc.description.abstractDetermining the economic variables that affect credit default swap spreads which are known as indicator of country risk and modelling these spreadss have great importance in terms of financial world. In this study, after giving information about the general structure of credit default swaps, the literature on sovereign credit default swaps is examined. According to studies in the literature, domestic and international economic variables that can affect Turkey s credit default swap spreads aredetermined. By means of these variables, models have been developed with various artificial neural networks architectures for modeling Turkey's credit default swapspreads.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectCredit default swapstr_TR
dc.titleKredi Temerrüt Takası Primleri İle Çeşitli Ekonomik Göstergeler Arasındaki İlişkilertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/422tr_TR
dc.contributor.departmentoldİstatistiktr_TR
dc.description.ozetÜlke riskinin bir göstergesi olan kredi temerrüt takası primlerini etkileyen ekonomik değişkenlerin belirlenmesi ve bu primlerin modellenmesi finans dünyası açısındanönem arz etmektedir. Bu çalışmada, kredi temerrüt takaslarının genel yapıları hakkında bilgiler verildikten sonra, ülke kredi temerrüt takaslarıyla ilgili literatürincelenmiştir. Literatürdeki çalışmalar doğrultusunda, Türkiye nin kredi temerrüt takası primlerini etkileyebilecek yurtiçi ve yurtdışı ekonomik değişkenler belirlenmiştir. Bu değişkenler vasıtasıyla Türkiye nin kredi temerrüt takası primini modellemek için çeşitli yapay sinir ağı mimarileriyle modeller geliştirilmiştir. Yapay sinir ağları geliştirilirken çok katmanlı algılayıcılardan, radyal tabanlı fonksiyon ağlarından ve kademeli korelasyon sinir ağlarından yararlanılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record