Show simple item record

dc.contributor.advisorÇıngı, Hülyatr_TR
dc.contributor.authorÖzgül, Nilgüntr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:52:05Z
dc.date.available2015-10-15T06:52:05Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2111
dc.description.abstractRandomized Response Models(RRM) are used to reduce nonrespondents rates andbiased responses arising from surveys on sensitive subjects such as gambling,alcoholism, sexual abuse, drug addiction, abortion, tax evasion, illegal income,mobbing, political view and many others. Starting from the pioneering work of Warner[37], many versions of RRM have been developed that can deal with both proportionand mean estimation.in this study, we introduce various randomized response models, some based on theadditive and multiplicative RRM, and some from optional RRM s. New ratio andregression estimators for both proportion and mean estimation in various randomizedresponse models are proposed using auxiliary variable information. The efficiency ofthe proposed estimators with respect to existing estimators in the literatüre arecompared theoretically and a simulation study has been performed to controltheoretical results.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectRandomized response modelstr_TR
dc.titleRastgeleleştirilmiş Yanıt Modellerinde Oran ve Ortalama Tahmin Edicileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2013/403tr_TR
dc.contributor.departmentoldİstatistiktr_TR
dc.description.ozetKumar, alkolizm, cinsel tercih, uyuşturucu kullanımı, kürtaj, vergi kaçakçılığı, yasadışı gelir, mobbing, siyasi görüş gibi hassas konular üzerinde yapılan araştırmalardacevaplamamadan ya da yanlış cevaplamadan kaynaklanan hatayı azaltmak içinRastgeleleştirilmiş Yanıt Modelleri(RYM) kullanılır. Warner[37] nin öncülüğünü ettiğibu model daha sonra hem oran hem de ortalama tahmini için geliştirilmiştir. Buçalışmada toplamsal, çarpımsal ve seçimli rastgeleleştirilmiş yanıt modellerindeönerilen çeşitli tahmin ediciler tanıtılmıştır. Yardımcı değişken bilgisinin kullanıldığıtahmin edicilerden faydalanarak hem oran hem de ortalama tahmini için çeşitliRYM lerde çeşitli oransal ve regresyon tahmin edicileri önerilmiştir. Önerilen tahminediciler ile literatürdeki var olan tahmin ediciler etkinlik bakımından teorik olarakkarşılaştırılmış ve bu sonuçları daha kesin elde edebilmek amacıyla bir simülasyonçalışması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar son bölümde tartışılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record