Show simple item record

dc.contributor.advisorGünay, Süleymantr_TR
dc.contributor.authorPolat, Esratr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:52:04Z
dc.date.available2015-10-15T06:52:04Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2102
dc.description.abstractPartial Least Squares Regression (PLSR) method is a Latent Variables (LVs) regression method. Therefore, in this method, firstly, a set of unrelated LVs is predicted and then, the relationship of these LVs with dependent variable is modeled. The most popular algorithms used in literature for obtaining PLSR model are NIPALS and SIMPLS algorithms. NIPALS algorithm called PLS1, when it is used for one dependent variable and called PLS2, when it is used for multiple Y variables. However, classic Least Squares (LS) steps are used in NIPALS algorithm for obtaining loadings, components and regression coefficients and SIMPLS algorithm depends on the covariance matrix between independent and dependent variables and LS regression. Therefore, if there are outliers in the data set, the results obtained with both of the these two algorithms are affected. Hence, the robust PLSR methods, which are the robust versions of PLS1, PLS2 and SIMPLS algorithms, suggested in literature.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectRobust partial least squares regressiontr_TR
dc.titleSağlam Kısmi En Küçük Kareler Regresyonutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2014/1050tr_TR
dc.contributor.departmentoldİstatistiktr_TR
dc.description.ozetKısmi En Küçük Kareler Regresyon (Partial Least Squares Regression PLSR), bir gizli değişkenler (Latent Variables LV) regresyon yöntemidir. Bu yöntemde, ilkin ilişkisiz LV lerin bir kümesi kestirilir ve daha sonra, bu LV lerin bağımlı değişken ile olan ilişkisi modellenir. PLSR modelini elde etmek için literatürde en sık kullanılan algoritmalar, NIPALS ve SIMPLS algoritmalarıdır. NIPALS algoritması tek bir bağımlı değişken olduğunda PLS1 ve çoklu Y değişkeni için kullanıldığında ise PLS2 adını alır. Ancak, NIPALS algoritmasında yüklerin, bileşenlerin ve regresyon katsayılarının hesaplanmasında klasik En Küçük Kareler (Least Squares LS) regresyon adımları kullandığından ve SIMPLS algoritması bağımlı ile bağımsız değişkenler arasındaki varyans-kovaryans matrisine ve LS regresyonuna dayalı olduğundan, veri kümesinde aykırı değerler olduğunda her iki algoritma ile elde edilen sonuçlar da etkilenir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record