Show simple item record

dc.contributor.advisorToktamış, Öniztr_TR
dc.contributor.authorTürkan, Semratr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:52:03Z
dc.date.available2015-10-15T06:52:03Z
dc.date.issued2012tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2093
dc.description.abstractThe aim of thesis is to develope diagnostics, used to detect influential observations in linear regression model, for semiparametric regression model and examine whether the developed diagnostics are successful or not in determining influential observations using a real data set and simulation. In this study, methods used for estimation of parameters in semiparametric regression are introduced, then, diagnostics such as Cook’s Distance, Hadi’s diagnostic, Pena’s diagnostic and COVRATIO which are frequently used in recent years are examined and Hadi’s diagnostic, Pena’s diagnostic and COVRATIO are developed for semiparametric regression model. It is investigated whether developed diagnostics detect or not the influential observations by using real data and artificial data. It is examined and compared the success of developed diagnostics in determining influential observations in different sample sizes via simulation study.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectSemiparametric regression modeltr_TR
dc.titleYarı Parametrik Regresyon Modelinde Etkili Gözlem Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2012/155tr_TR
dc.contributor.departmentoldİstatistiktr_TR
dc.description.ozetTez çalışmasının amacı, doğrusal regresyon modelinde etkili gözlemleri belirlemek için önerilen ölçütlerin yarı parametrik regresyon modeli için geliştirilmesi ve geliştirilen ölçütlerin etkili gözlemleri belirlemede başarılı olup olmadıklarının gerçek bir veri kümesi kullanılarak ve simülasyon çalışması yapılarak incelenmesidir. Bu çalışmada yarı parametrik regresyon modelinde parametreleri tahmin etmek için kullanılan yöntemler tanıtılmış, sonra doğrusal regresyon modelinde etkili gözlemleri belirlemek için son yıllarda sıkça kullanılan Cook Uzaklığı, Hadi’nin Ölçütü, Pena’nın Ölçütü ve COVRATIO gibi ölçütler incelenmiş ve bu ölçütlerden Hadi’nin Ölçütü, Pena’nın Ölçütü ve COVRATIO ölçütü yarı parametrik regresyon modeli için geliştirilmiştir. Gerçek bir veri kümesi ve yapay bir veri kümesi kullanılarak önerilen ölçütlerin etkili gözlemleri ortaya çıkarmadaki başarıları araştırılmıştır. Simülasyon çalışması yapılarak farklı örneklem büyüklüklerinde önerilen ölçütlerin etkili gözlemleri ortaya çıkarmadaki başarıları incelenmiştir ve karşılaştırılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record