Show simple item record

dc.contributor.advisorAltunay, Serpil Aktaştr_TR
dc.contributor.authorAkkoyun, Serpil Güneytr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:52:03Z
dc.date.available2015-10-15T06:52:03Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2090
dc.description.abstractIn this study, Extreme Value Theory (EVT) has been studied broadly. In practice, contrary to the popular applications (hydrology, meteorology, economy, etc.) we did an analysis of the seismic data which is new in the Turkish literature.EVT describe the possibility of occuring the future movements of extreme events which formed in the past in a limited number. It is extremely important to estimate probability of realization of these events which is very low probabilty but huge effects. Especially like our country, countries intertwined with natural disasters, the estimate of possible eartquakes size and time interval is very imported and also provide a great advantage to public and private sector.In our study data were basis of earthquakes in the years 1900-2014. With using the EVT estimation methods (BM(Blok Maksima) and POT(Peak Over Threshold)) obtained 50 and 100 years estimations.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectExtreme value theorytr_TR
dc.titleUç Değerler Teorisi ve Türkiye Deprem Verisi Üzerine Bir Uygulamatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2010tr_TR
dc.contributor.departmentoldİstatistiktr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, Uç Değer Teorisi (UDT) geniş olarak incelenmiştir. Uygulamada günümüzde popüler olan hidroloji, meteoroloji ve ekonomi üzerine yapılan çalışmaların aksine Türkçe literatürde daha önce uygulaması bulunmayan UDT’nin deprem verileri üzerine analizi yapılmıştır. UDT geçmişte meydana gelen sınırlı sayıdaki beklenmeyen uç olaylardan hareketle gelecekte bu olayın meydana gelme olasılığını bilimsel bir yolla açıklamaktadır. Gerçekleşme olasılığı çok düşük fakat etkileri çok büyük olan bu olayların tahmini son derecede önemlidir. Özellikle ülkemiz gibi doğal afetlerle iç içe yaşayan ülkelerde belirlenen bir zaman aralığında belirli bir büyüklüğün üzerinde deprem olma olasılığının, belli hata payı içerisinde tahmini gerek kamu sektörü gerekse de özel sektör için ekonomik ve sosyal yönden çok büyük avantaj sağlayacaktır. Çalışmamızda 1900-2014 yıllarında meydana gelen deprem verileri esas alınmış ve UDT tahmin yöntemlerinden Bloktaki Değerlerin En Büyüğü (BDEB) ve Eşik Seviyesintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record