Show simple item record

dc.contributor.advisorSelmanoğlu, Güldeniztr_TR
dc.contributor.authorKaracaoğlu, Eliftr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:50:24Z
dc.date.available2015-10-15T06:50:24Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2032
dc.description.abstractMycotoxins which are produced in grains by fungi and consumed as main food source threaten human health. T-2 toxin, which is one of the mycotoxins produced in grain and grain products as a secondary metabolite by Fusarium species, has also potential danger for human health. It was known that T-2 toxin caused decreases in sperm count, however toxicity mechanism of it remained unclear. Our aim is to reveal potential effects of T-2 toxin on Sertoli cells which mechanically support germ cells in testis and have also crucial functions in constitution of blood-testis barrier.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectSerw3 cellstr_TR
dc.titleT-2 Toksininin Kan-Testis Bariyeri Üzerine Etkisinin Serw3 Hücre Hattında Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2015/1979tr_TR
dc.contributor.departmentoldBiyolojitr_TR
dc.description.ozetTemel besin kaynağı olarak tüketilen tahıllarda çoğalan funguslar tarafından üretilen mikotoksinler insan sağlığını tehdit etmektedirler. Fusarium türü funguslar tarafından tahıl ve tahıl ürünlerinde oluşan bir mikotoksin olan T-2 toksini de insan sağlığı için potansiyel tehlike oluşturmaktadır. T-2 toksininin erkek üreme sistemini olumsuz etkilediği ve sperm sayısında azalmaya neden olduğu bilinmekle birlikte toksisite mekanizması bilinmemektedir. Bu çalışmada testiste sperm hücrelerinin gelişimi sırasında germ hücrelerine mekanik olarak destek sağlayan, aynı zamanda kan-testis bariyerinin oluşmasında önemli işlevlere sahip Sertoli hücrelerinde T-2 toksininin potansiyel etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record