Show simple item record

dc.contributor.advisorAksöz, Nilüfertr_TR
dc.contributor.authorKoşarsoy, Gözdetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:50:24Z
dc.date.available2015-10-15T06:50:24Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2031
dc.description.abstractAntimicrobial substances are natural or synthetic chemicals which kill or prevent the proliferation of microorganisms. In the recent studies, it has been determined that some photocatalyzer substances show antimicrobial effects on microorganisms with their photocatalitic activity. There are different kinds of practices using photocathalytic energy, for the procedures such as water purification, removal of bad odour and organic compounds, air cleaning, avoiding putrification, killing bacteria and fungi. The aim of this study is to determine the antimicrobial effects of titanium dioxide nanocomposites made with marble powder whereby UV or 60 W light on Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Shigella sonnei, Candida albicans and Aspergillus niger cultures. Nanocomposites, containing 3%, 5%, 10% titanium dioxide, are used for this aim. The effects of the used microorganisms UV light and activation period, 60 W lighting, concentration are searched with the studies of antimicrobial intr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectAntimicrobialtr_TR
dc.titleMermer Tozu Ile Hazırlanan Nanokompozitlerin Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/427tr_TR
dc.contributor.departmentoldBiyolojitr_TR
dc.description.ozetAntimikrobiyal madde, mikroorganizmaları öldüren veya üremesini engelleyen doğal veya sentetik kimyasallardır. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda bazı fotokatalizör maddelerin fotokatalitik aktiviteleri ile mikroorganizmalar üzerinde antimikrobiyal etki gösterdiği belirlenmiştir. Fotokatalitik enerji kullanılarak su arıtma, kötü kokulardan ve uçucu organik bileşiklerden arındırma, hava temizliği, çürümeyi önleme, bakteri ve fungusları öldürme gibi işlemler için çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bu çalışmada, mermer tozu ile hazırlanmış titanyum dioksit nanokompozitlerin, UV veya 60 W lık ışık aracılığıyla Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Shigella sonnei, Candida albicans ve Aspergillus niger örnekleriyle hazırlanan kültürler üzerindeki antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla %3, %5, %10 titanyum dioksit konsantrasyonları içeren nanokompozitler kullanılmıştır. Nanokompozitlerin antimikrobiyal inhibisyonları ile yapılan çalışmalarda UV ışığı ve aktivasyotr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record