Show simple item record

dc.contributor.advisorTipirdamaz, Rukiyetr_TR
dc.contributor.authorKenar, Seraytr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:50:21Z
dc.date.available2015-10-15T06:50:21Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1995
dc.description.abstractToday, commercial potato production is mostly made in vegetatif way by using seed tubers (microtuber). The physiological mechanism and hormonal relations which determine the tuber growth and formation of potato is not clearly defined. In this study, the effect of explant planting type (horizontal or vertical), medium type (solid or two-phase), photoperiod (short day or darkness) and the addition of agar (%0.5 or %0.7), JA (0.0, 10 ng l, 1 µg l and 0.2 mg l), GA3 (0.0 and 0.2 mg l) and AC (0 and %0.2) and the relationship of eachother was investigated on in vitro microtuberization in Solanum tuberosum L. cv. Marfona. Study has actualized as 4 main steps; shoot formation of the tubers of S. tuberosum, in vitro shoot-tip culture, micropropagation and microtuberization.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectPotatotr_TR
dc.titlePatateste (Solanum Tuberosum L.) In Vitro Mikrotuberizasyon Üzerine Jasmonik Asit-Giberellik Asit Etkileşiminin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/378tr_TR
dc.contributor.departmentoldBiyolojitr_TR
dc.description.ozetGünümüzde ticari patates üretimi, büyük ölçüde tohumluk yumru kullanılarak vejetatif yolla yapılmaktadır. Patateste tuber oluşumu ve gelişimini belirleyen fizyolojik mekanizmalar ve hormonal ilişkiler tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışmada, ekonomik değeri olan Solanum tuberosum L. cv. Marfona da in vitro mikrotuber oluşumu üzerinde eksplant dikim şekli (yatay veya dikey), ortam tipi (katı veya çift fazlı), fotoperiyot (kısa gün veya karanlık) ve ortama ilave edilen agar (%0.5 veya %0.7), JA (0.0, 10 ng l, 1 µg l ve 0.2 mg l), GA3 (0.0 ve 0.2 mg l) ve AC (0 ve %0.2) nin etkisi ve birbiriyle olan ilişkisi araştırılmıştır. Çalışma, S. tuberosum tuberlerinin in vivoda sürgün vermesi, in vitro sürgün ucu kültürü, mikroçoğaltım ve mikrotuberizasyon olarak 4 ana aşamada gerçekleştirilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record