Show simple item record

dc.contributor.advisorEsendağlı, Güneştr_TR
dc.contributor.authorÖzkazanç, Didemtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:34:22Z
dc.date.available2015-10-15T06:34:22Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1973
dc.description.abstractT cell exhaustion is characterized by progressive loss of cytokine production, decreased proliferation and resistance to reactivation especially upon continuous antigen stimulation. Despite being potent stimulators of helper T (Th) lymphocytes, AML cells employ intriguing mechanisms to limit anti-tumor responses. Thus, this study proposes an in vitro co-stimulation dependent Th cell exhaustion model that may represent a novel immune escape mechanism in AML. Firstly, ICOS-LG expression kinetics were evaluated on AML cell lines of different maturation status (HL-60, THP-1, U937, Kasumi-1, KG-1) in comparison to CD14+ monocytes by flow cytometry under steady state and pro-inflammatory conditions. Then, CD4+ T cells were co-cultured with AML cells or monocytes at different ratios and stimulated with various anti-CD3 concentrations. Media and aCD3 was regularly refreshed in extended culture periods. CD25, CD127, FoxP3, CD69, PD-L1, PD-1, CTLA-4, ICOS, TIM-3, LAG3, CD38, CD154, CCR7, HLA-DR expression, together with proliferation and viability were evaluated by flow cytometry. Assays were also performed under ICOS-LG, PD-L1/PD-L2 and CD80/CD86 blockade. IL-2, IL-10, IL-4, TGF-, IFN-γ and TNF-α levels were measured by ELISA. Exhausted (TIM-3mo/hi) and non-exhausted Th cells (TIM-3-/low) were enriched and re-stimulated for functional exhaustion assays. In the co-cultures, Th cells possessed high levels of LAG3, TIM-3, PD-1, ICOS and CTLA-4. Th cells' proliferation and activation with AML cells or monocytes were similar; however, exhaustion was significantly higher in AML co-cultures. These exhausted cells produced lower IL-2, IFN-γ and TNF-α. Exhaustion was independent of Th cells' initial proliferative activity. Co-stimulatory signals derived from AML cells were more critical than aCD3 stimulation in Th cell exhaustion. Exhaustion could be reversed by exogenous IL-2. Our findings indicate a novel immune escape mechanism employed by AML cells that can induce a co-stimulation dependent Th cell exhaustion.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherKanser Enstitüsütr_TR
dc.subjectCo-stimulationtr_TR
dc.titleThe Effect of Inducıble Costımulatory Lıgand (Icos-Lg) Expressıng Myeloıd Leukemıa Cells on Helper T Lymphocyte Actıvatıon and Exhaustıontr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2136tr_TR
dc.contributor.departmentoldTemel Onkoloji Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetT hücre yorulması sürekli antijen uyarımı etkisinde kademeli olarak gelişen sitokin üretiminin kaybı, çoğalma kapasitesinde azalma ve tekrar aktivasyona direnç ile tanımlanmıştır. Yardımcı T lenfosit (Th) yanıtlarının, AML hücreleri tarafından uyarabilmesine rağmen, anti-lösemik etkisi sınırlıdır. Bu çalışmada, AML kaynaklı kostimülasyon sinyallerinin Th yorulmasına olan etkilerini incelemek amacıyla ilk kez bir in vitro model geliştirilmiştir. Öncelikle AML hücrelerinin (HL-60, THP-1, U937, Kasumi-1, KG-1) ve CD14+ monositlerin normal fizyolojik ve proinflamatuar koşullardaki ICOS-LG ifade düzeyleri ve zamana bağlı değişimleri belirlendi. Daha sonra, CD4+ T lenfositlerin AML hücre hatları veya monositler ile farklı hücre oranları ve farklı konsantrasyonlarda anti-CD3 (aCD3) uyarımı ile ko-kültürleri gerçekleştirildi. aCD3 ve kültür ortamı düzenli olarak tazelendi. Th hücrelerinin CD25, CD127, FoxP3, CD69, PD-L1, PD-1, CTLA-4, ICOS, TIM-3, LAG3, CD38, CD154, CCR7 ve HLA-DR ifade düzeyleri, çoğalma kapasiteleri ve canlılıkları akım sitometri ile saptandı. Kostimülasyon sinyallerinin T hücre yorulmasına olan etkileri ICOS-LG, PD-L1/PD-L2 ve CD80/CD86 bloklayıcı ajanlar ile test edildi. ELISA ile IL-2, IL-10, IL-4, TGF-, IFN-γ ve TNF-α düzeyleri belirlendi. Fonksiyonel yorulmanın test edilmesi için yorulmuş (TIM-3mo/hi) ve yorulmamış (TIM-3-/low) Th alt-popülasyonları zenginleştirildi ve tekrar uyarıldı. AML:Th ko-kültürlerinde Th hücreleri üzerinde LAG3, TIM-3, PD-1, CTLA-4 moleküllerin belirgin artışı saptandı. Monosit ko-kültürlerde ise Th aktivasyonu ve proliferasyonu AML hücreleri ile elde edilen sonuçlara benzer iken yorulma belirteçlerinin düzeyi anlamlı olarak düşük kaldı. Bu yorulmuş hücreler düşük düzeylerde IL-2, IFN-γ ve TNF-α üretti. Bu hücrelerin yorulmaları önceki çoğalma düzeylerinden bağımsızdı. AML-kaynaklı kostimülatör sinyallerin aCD3 uyarımına kıyasla Th yorulması için daha kritik olduğu görüldü. Yorulma dışarıdan verilen IL-2 ile geri döndürülebiliyordu. Bu bulgular, AML hücrelerinin kostimülasyon aracılığı ile Th yorulmasına neden olduğunu göstermekte ve yeni bir immün kaçış mekanizmasına işaret etmektedir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record